Vooraankondiging Gebruikersdag 9 oktober 2023

Omdat de gebruikersdagen nog steeds in een behoefte aan kennisdeling voorzien, gaan we er ook in 2023-2024 mee door en wel op 9 oktober 2023 (Teams), 4 december 2023 (Utrecht), 5 februari 2024 (Teams), 15 april 2024 (Utrecht) en 17 juni 2024 (Teams).

Voor de gebruikersdag van 9 oktober 2023 (via Teams) is het ochtendprogramma in hoofdlijnen rond. We gaan het na reguliere updates vanuit MBO Digitaal, DUO en SBB eerst hebben over het erkenningsproces van leerbedrijven (presentatie vanuit SBB) en na de pauze twee bijdragen vanuit mbo-scholen over flexibel onderwijs en de impact daarvan op administratieve processen. ’s Middags komen de gebruikersgroepen rond de SIS-en bij elkaar.

 

Reacties (0)
Geef een reactie