Dit zijn onze workshops tijdens de MBO Digitaal Conferentie

Heb jij je aangemeld voor de MBO Digitaal Conferentie op vrijdag 22 september? Kom dan naar de interactieve workshops van (de programma’s van) MBO Digitaal. Een praktisch overzicht:

#1 Even bijPraatplaten: kies je digitaliseringsstrategie

Stap aan boord voor een meeslepende reis naar de digitale stip op de horizon. De routekaart? 4 praatplaten: 1. Het Strategisch MeerjarenPerspectief van de MBO Raad. 2. Het meerjarenplan van MBO Digitaal, 3. Strategie digitalisering in het mbo en 4. De 4 nieuwe (groeifonds) programma’s: Npuls, Edu-V, Digitaal Bekwaam en Cyberveiligheid.
Het blijft niet bij “even een praat bij een plaat”, we gaan actief aan de slag met de inhoud van deze platen (en pen en papier) waarbij we samen de koers vertalen naar concrete acties voor jouw school. Wat doe je al? Waar liggen de kansen voor digitalisering en innovatie en waar is ruimte voor groei, ontwikkeling en samenwerking? Deze workshop is jouw kans om niet alleen even bij te praten, maar ook deel te nemen en te bouwen aan een toekomstbestendig(e) mbo(-school).

Martijn Timmer & Manon Geven (MBO Digitaal/MBO Raad)
Tijd: 10.45 tot 11.30 uur
Locatie: Conferentiezaal

#2 Inzicht in de voortgangsgegevens en leerresultaten van studenten: Edu-V maakt het mogelijk

Inzicht in de voortgangsgegevens en leerresultaten van studenten, zodat docenten en studenten in het mbo de volgende stap in het leerproces beter kunnen bepalen. Dat is een van de doelstellingen van de Edu-V afspraken. In de workshop leggen we uit hoe de afspraken gaan helpen bij het verkrijgen van inzicht. Ook inventariseren we de behoeften op het gebied van gegevensuitwisseling. Die behoeften kunnen we vervolgens vertalen naar afspraken over gegevensuitwisseling.

Trudy de Jong (Edu-V), Marcel Dol (Edu-V) en Heleen van der Laan (ROC van Amsterdam)
Tijd: 10.45 tot 11.30 uur
Locatie: Vergaderkantoor

#3 Programma Cyberveiligheid: goed op stoom!

Het Programma Cyberveiligheid is precies een jaar bezig en draait op volle toeren. De nulmetingen zijn achter de rug en we zetten flinke stappen: met ons Convenant Cyberveiligheid achter de hand zijn we samen met de scholen aan de slag met het identificeren van de dreigingen en risico’s, met awareness en technische weerbaarheid, met de detectie en respons op cyberincidenten, verzekeringen, risk-pooling en de samenwerking met cloudleveranciers. Aan de hand van onze praatplaat over cyberveiligheid nemen we je mee in alle facetten van het programma en krijg je snel in beeld waar je terecht kunt voor meer informatie.

Martijn Bijleveld (MBO Digitaal)
Tijd: 11.45 tot 12.30 uur
Locatie: Galerie

#4 StaVaZa Npuls

Npuls is (nu écht) van start! En waar staan we nu? We praten je in vogelvlucht bij in deze sessie. Allereerst licht Manon Geven de laatste ontwikkelingen bij Npuls toe. Wat is de stand van zaken? Waar kun je bij aansluiten? Daarna komen achtereenvolgens de zeven programmaonderdelen kort aan bod. Hiervoor sluiten zoveel mogelijk de aanvoerders en verbinders van deze thema’s aan om het zelf toe te lichten: Wendbaar georganiseerd onderwijs. Digitale leermaterialen, Studiedata & AI. EdTech, XR, ICT-infra, Kennisinfra (inclusief de subsidieregeling voor Centers for Teaching & Learning). Tot slot gaan we kort in gesprek: wat wil jij meegeven aan Npuls? Welke vragen heb je nog?

Manon Geven (MBO Raad), samen met collega’s
Tijd: 13.30 tot 14.15 uur
Locatie: Conferentiezaal

Kijk hier voor meer informatie over de andere workshops op vrijdag 22 september .

Bestuurdersbijeenkomst en preconferenties

Voor de officiële conferentie start op donderdagmiddag 21 september is er voor genodigden voorafgaand een bestuurdersbijeenkomst waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: de verbinding tussen de strategische plannen van en in het mbo, en de digitaliseringsstrategie; de activiteiten van MBO Digitaal hierop met de vier grote lopende programma’s: Npuls, Digitaal bekwaam, Edu-V en Cyberveiligheid. Aansluitend is er een feestelijke ondertekening van het cyberconvenant en gaan we met bestuurders in workshopvorm aan de slag met RIO, de MOSA en het thema (digitale) Leermiddelen. Nieuw dit jaar zijn de pre-conferenties voor drie netwerken: Netwerk IBP, Netwerk IM / Architectuur en het Netwerk Onderwijs & Digitalisering.

Kijk hier voor meer informatie over dit onderdeel van het programma op donderdag 21 september.

Noaberschap

Noaberschap is vakmanschap, vakmanschap is noaberschap. Dat is het thema van de 48e MBO Digitaal Conferentie. De organisatie van deze editie is in handen van de noabers (buren) het Graafschap College en ROC van Twente. Deze onderwijsinstellingen uit Oost-Nederland zoeken de samenwerking op voor kwalitatief goed en innovatief onderwijs. Maar noaberschap gaat verder! Alle instellingen zijn via MBO Digitaal sterk verbonden met elkaar op gebied digitalisering met een groot aantal belangrijke thema’s. En dus komt uit noaberschap ook vakmanschap. De conferentie vindt plaats bij het Civon Innovatiecentrum en Dru Industriepark te Ulft.

Reacties (0)
Geef een reactie