Aanvragen Albeda en Deltion gehonoreerd

Albeda en Deltion college starten op korte termijn met hun digitaliseringsprojecten gefinancierd vanuit de regeling Onderzoekswerkplaats Digitaal Bekwaam. Beide scholen gaan de komende periode een onderzoekswerkplaats inrichten.

Deltion heeft gekozen voor een inrichting ‘waarin we de ingezette beweging op de professionalisering van docenten op het thema digitale bekwaamheid bundelen, versterken en borgen’, waar  Albeda ervoor kiest ‘om te experimenteren hoe ICT het leren op school en op de werkplek zo optimaal mogelijk kan ondersteunen’.

Digitale bekwaamheid cruciaal voor blended leren

Bij beide scholen leeft het besef van de noodzaak tot een gedegen herontwerp van blendend leren, waarin de ontwikkeling van de student centraal staat: ‘Een efficiënte, effectieve en voor studenten aantrekkelijke mix van werkvormen en leeractiviteiten, waarbij de studenten in verschillende leeromgevingen (online, op school en in het werkveld) aan de slag gaan met leerinhouden, individueel en in interactie met elkaar en met de docent/expert en met hulp van internet- en andere leertechnologie.’ In de aanvraag van Albeda benadrukt de school dat activiteiten stapsgewijs worden geïmplementeerd; eerst bij twee sectoren, daarna breder. Zo fungeert de onderzoekswerkplaats als laagdrempelig instrument om professionalisering te realiseren: eerst experimenteren, dan implementeren. Deze ruimte wordt in het programma geboden.

‘Blijvend innoveren is het credo, ook voor Deltion en haar onderwijsteams. Hierin neemt digitalisering een onmisbare plek in. Opleidingen zijn op basis van de visie volop bezig met de doorontwikkeling van onderwijs (binnen Deltion onder de noemer D.O.E.N.) waarbij het blended ontwerp (blended onderwijs) een uitgangspunt is … Om onze onderwijsvisie waar te maken en de doorontwikkeling van het onderwijs te begeleiden en te ondersteunen is professionalisering een belangrijke pijler.’

Snel van start

Onderzoekswerkplaatsen bieden de ruimte om te verkennen en onderwijzend personeel mee te nemen in deze ontwikkelingen; informeel leren blijkt zeer effectief bij professionaliseren en ict-bekwaamheid. In de komende maanden gaan de onderzoekswerkplaatsen van start (Albeda september 2023 & Deltion januari 2024). Vanuit Programma Digitaal Bekwaam communiceren we samen met de scholen periodiek over de inrichting, gebruikte methodiek en strategie, activiteiten, beoogde effecten en verkregen inzichten.

Geïnspireerd door bovenstaande initiatieven? Scholen kunnen tot 13 november 2023 een voorstel indienen voor een financiering van een onderzoekswerkplaats. Lees alles over de procedure.

Reacties (0)
Geef een reactie