Nieuwe ronde startfinanciering onderzoekswerkplaatsen mbo-scholen

Goed nieuws voor alle scholen die de vorige aanvraagronde hebben gemist: tot 13 november 2023 kun je weer een onderzoeksvoorstel indienen om alsnog aanspraak te maken op een startfinanciering voor een onderzoekswerkplaats! De aanvragen die in bij de vorige deadline zijn gehonoreerd gaan nu van start, meer informatie ter inspiratie over deze trajecten lees je hier.

Wat wordt verstaan onder een onderzoekswerkplaats?

Informeel leren blijkt zeer effectief bij professionaliseren in ict-bekwaamheid. Bij deze vorm van leren krijgen onderwijsteams de ruimte om te experimenteren en zelf te ontdekken wat de meerwaarde is van ict voor de onderwijspraktijk. Om het informele leren te stimuleren, faciliteert het platform MBO Digitaal namens de MBO Raad vier onderzoekswerkplaatsen bij mbo-scholen.

Hoe komt de financiering tot stand?

De onderzoekswerkplaatsen worden mogelijk gemaakt door Digitaal Bekwaam MBO, een programma dat zich richt op het verhogen van de ict-bekwaamheid bij lesgevend personeel. Dit programma biedt naast financiering ook een netwerk waarin kennis over digitale bekwaamheid en blended leren wordt gedeeld door onderwijsprofessionals.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Mbo-scholen worden gevraagd om een onderzoeksvoorstel in te dienen volgens de opgestelde richtlijnen. Deze kaders zijn vooral richtinggevend bij het organiseren van de onderzoekswerkplaats. De inhoudelijke invulling van de onderzoekswerkplaats bepalen de scholen zoveel mogelijk zelf. Onderstaande definitie over wat een onderzoekswerkplaats beoogt, sluit hierbij aan:

Een plek voor onderwijsprofessionals om multidisciplinair samen te werken aan vraagstukken. Er vindt praktijkgericht onderzoek plaats: onderzoek gericht op het verbeteren van de onderwijspraktijk.

Dit is iets voor ons! Waar meld ik mij aan?

Je kunt een voorstel indienen via info@mbodigitaal.nl. Deadline voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is 13 november 2023. Neem voor vragen contact op met Marit Montsanto.

Reacties (0)
Geef een reactie