Wat is de meerwaarde van een community open leermaterialen?

Op 27 juni organiseerde Npuls de Communitydag open leermaterialen met als doel om open leermaterialen verder te brengen binnen de scholen. Welke communities zijn er, waarom zijn ze belangrijk en wat is hun toegevoegde waarde? Menno de Waal, aanvoerder van de transformatiehub digitale leermaterialen, licht het toe.

De dag richtte zich onder andere op community-activiteiten die zijn ontwikkeld tijdens het Versnellingsplan. De zone Naar digitale (open) leermaterialen zette in op het optimaal benutten van de mogelijkheden van digitale leermaterialen in het hoger onderwijs. Ook binnen het mbo zijn er op verschillende plekken community-activiteiten, zoals Stichting Praktijkleren en het Consortium Beroepsonderwijs.

Twee typen communities

Tijdens de communitydag stonden twee typen communities centraal: Vakcommunities die zorgen voor samenwerking aan en rond leermaterialen binnen een vakgebied. ‘Hierbij kun je denken aan communities die zich richten op – jawel – een vak, zoals: Medisch onderwijs, Wiskunde, Nederlands.’ Het andere type community is de Nationale community. Deze richt zich op open leermaterialen waar experts en gelijkgestemden elkaar vinden rond het thema open leermateriaal. ‘Binnen de mbo-sector kun je bijvoorbeeld denken aan: het Kennispunt Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie, Het Expertisepunt Burgerschap, Bedrijfstakgroepen. Ook dat zijn vormen van communities.’

‘De meerwaarde van een community is dat het docenten samenbrengt. Je wisselt ideeën en concepten uit en ontwikkelt leermaterialen echt met elkaar’

 

Toegevoegde waarde

Deelnemers aan de communitydag kregen meer inzicht in de werking, hoe je communities kunt ondersteunen en begeleiden en wat de toegevoegde waarde is. Menno: ‘De meerwaarde van een community is dat het docenten (school én sectoroverstijgend) samenbrengt. Je wisselt ideeën en concepten uit en ontwikkelt leermaterialen echt met elkaar. Dat gebeurt nu nog vaak versnipperd, de docent staat er soms alleen voor in onderwijsteams. In een vakcommunity kun je het echt inhoudelijk over je vak hebben. Juist ook kleine instellingen zullen hier profijt van hebben. Een grote mbo-instelling trekt misschien wel een paar dozijn docenten uit de voorraadkast, kleine scholen hebben die mogelijkheid niet en hebben dus veel baat bij een community.’
Zijn er nog andere voordelen? ‘Open leermaterialen kunnen de werkdruk van een docent verlichten en de kosten voor studenten verlagen. Uiteindelijk draagt het effect van open leermaterialen bij aan werkgeluk van docenten,’ stelt Menno. ‘Want: je voelt minder werkdruk omdat je er niet alleen voor staat, inspireert elkaar door te sparren met vakgenoten en krijgt erkenning omdat anderen je materiaal gebruiken. En last but not least: Open leermaterialen zorgen voor een betere besteding van publieke gelden omdat je niet vijf keer iets ontwikkelt op verschillende plaatsen maar het in één keer goed doet.’

Meer informatie en Inspiratie

Hoe bouw je een community op? Lees dit Stappenplan
Over de transformatiehub open leermaterialen, kijk op Npuls.nl
Artikel open leermaterialen: 5x waarom een Team Content Creation een goed idee is
Over open leermaterialen, check publicatiesdoorpakken.nl

 

 

Reacties (0)
Geef een reactie