Pauline Satter: ‘We moeten samen optrekken in digitale veiligheid’

‘Cyberveiligheid treft ons allemaal en is niet alleen een onderwerp voor de ict-afdeling.’ Bij Pauline Satter, voorzitter van MBO Digitaal, staat cyberveiligheid hoog op de agenda. ‘Het is niet de vraag óf we gehackt worden, maar wanneer. En dan kunnen we maar beter goed voorbereid zijn.’

Pauline Satter is lid College van Bestuur bij Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden en merkt in haar eigen organisatie dat het lastig is om cyberveiligheid als school individueel te regelen. ‘Mijn eigen school is te klein om fulltime een security officer in dienst te nemen bijvoorbeeld. De expertise die je nodig hebt, is zo schaars aan het worden dat je je als sector moet verenigen.’

We moeten het samen doen

Daarom pleit Pauline voor samenwerking. En dan niet alleen als mbo-sector, maar met de hele onderwijssector. ‘Uiteindelijk is cyberveiligheid een onderwijsbreed issue. We investeren veel tijd, geld en energie in fysieke beveiligingsmaatregelen, maar moeten ook aandacht hebben voor digitale beveiliging omdat de risico’s op digitale inbraak en digitale brand steeds groter worden. De ontwikkelingen hierop gaan zo snel dat we met delen van kennis en expertise samen bij kunnen blijven.’

Convenant Cyberveiligheid

Om samen te werken op het gebied van cyberveiligheid is het Convenant Cyberveiligheid, dat is vastgesteld op 22 juni, een belangrijke schakel. Welke invloed denkt Pauline dat dit convenant gaat hebben op scholen? ‘Ik hoop dat het in ieder geval het bewustzijn van scholen verhoogt en we als sector veiliger worden. Want het is niet een kwestie van óf we gehackt gaan worden, maar wanneer. De zwakste schakel dat zijn wij met elkaar. Dus daarin hebben we samen werk te doen.’

Unieke kans

Pauline noemt het Convenant Cyberveiligheid een unieke kans voor mbo-scholen. ‘De ontwikkelingen op dit gebied gaan hartstikke snel. Die wereld ontwikkelt zich sneller dan we ons kunnen voorstellen. Het is een unieke kans dat we als mbo-sector geld hebben gekregen van OCW om hier met elkaar over na te denken en op dit gebied maatregelen te nemen. Dus ik gun iedereen dat ‘ie aan kan haken en gebruik kan maken van alle mogelijke hulpmiddelen die er ontwikkeld worden.’

Verantwoordelijkheid om gegevens te beschermen

‘Los daarvan hebben ook met elkaar afgesproken dat we ervoor gaan zorgen dat ons cyberveiligheidsniveau op orde is. En we hebben een verantwoordelijkheid richting onze studenten om de gegevens die ze ons toevertrouwen te beschermen. Dus wees gewoon voorbereid. En dat kan, want de hulpmiddelen zijn er. Als je niet meedoet, is het echt een gemiste kans.’

Reacties (0)
Geef een reactie