Verslag 7 juni – Netwerk Examinering en Digitalisering

Op 7 juni was een netwerkbijeenkomst NED (Netwerk Examinering en Digitalisering) waarbij zo’n 70 leden van het netwerk aanwezig waren. In de bijeenkomst hebben we de voortgang vanuit de verschillende respectievelijke werkgroepen besproken.

De werkgroepen binnen het NED zijn:
– Werkgroep 1 – Inkoop;
– Werkgroep 2 – Informatiebeveiliging en security;
– Werkgroep 3 – Informatiemanagement;
– Werkgroep 4 – Wet- en Regelgeving.

Vanuit werkgroep 1:
Nadat we vorig jaar een examenleverancierslijst hebben opgeleverd is die dit jaar weer geactualiseerd in overleg met de examenleveranciers. In de teamsomgeving vind je het vernieuwde overzicht van de leveranciers voor gebruik binnen je MBO school. Dit overzicht is handig voor identificatie van de meest voorkomende leveranciers die examens leveren.

Vanuit werkgroep 2:
Met het programma Cyberveiligheid en een aantal examenleveranciers (ESS, EsMEI en CEM) bereiden we een pilot voor om een DPIA per leverancier uit te voeren. Deze pilot starten we als voorbereiding om landelijk een waarborg op DPIA’s voor de hele sector te bereiken. Als dit lukt voorkomen we al dit soort afstemming tussen een individuele MBO school en de examenleverancier. Een vervolg zal ook zijn dat we meer landelijke standaardisering op de vaststelling van verwerkersovereenkomsten kunnen bereiken met hetzelfde effect zoals hiervoor aangegeven (minder 1 op 1 relatie tussen MBO school en een examenleverancier). We willen uiteindelijk komen tot een project om deze standaardisering te gaan bereiken. Dit plan maken we a.d.h.v. de uitkomsten van de eerste pilots.

Vanuit werkgroep 3:
De voortgang van het project OKE – een belangrijk resultaat is de 3e test van de 1e pilot van de realisatie van de koppelvlakken tussen Eduarte en Remindo. Op 9 juni wordt deze test uitgevoerd. De verwachting is dat we na die test een voldoende werkende koppeling hebben gerealiseerd. Mooi nieuws! In de herfstvakantie 2023 willen we drie pilots met verschillende applicaties hebben uitgevoerd waardoor we genoeg input hebben voor het besluit om de beschreven koppelvlakken vrij te geven voor gebruik bij alle relevante applicatieleveranciers.

T.b.v. de implementatie van de koppelvlakken binnen je MBO school hebben we een BOP (beleid, organisatie en processen) handreiking (zie bijgaand) gemaakt die helpend kan zijn bij het bepalen van alle resultaten en veranderingen die deze implementatie met zich meebrengt. Tevens is een BOP-coördinator ingehuurd die MBO scholen kan helpen het plan van aanpak op te stellen voor de implementatie.

De spin-off van het werken met koppelvlakken heeft geleid tot de vraag wat de visie is van onze sector hoe over 5 jaar de digitalisering van het examenproces gaat werken. Bijgaand hebben we de visie bijgesloten. De leden van het NED hebben deze visie ook ontvangen en kunnen tot 16 juni reageren en aanvullen/wijzigen. Het is de bedoeling deze visie de opmaat te laten zijn voor het starten van een programma om deze visie te bereiken.

Vanuit de werkgroep 4:
Met de inspectie is afgestemd dat het gemaakte werk niet meer hoeft te worden opgeslagen in de diplomadossiers. Het DSP (document structuur plan) is hier ook op aangepast.

Met het Kennispunt Onderwijs en Examinering MBO zijn we in overleg de impact te bepalen van digitalisering van het examenproces op de vaststelling van behaalde resultaten. Als een MBO school kan steunen op een goed werkend digitaal examenproces is de indruk dat de vaststelling prima middels steekproeven kan worden uitgevoerd. In een volgend overleg melden we de voortgang op dit punt.

 

In diverse nieuwsbrieven en conferenties blijven we de voortgang vanuit alle werkgroepen melden!

Met hartelijke groet,

namens het Netwerk Examinering en Digitalisering

Reacties (0)
Geef een reactie