Meedenkers en -doeners gezocht voor 3 nieuwe werkgroepen Edu-V

Open, semi-open en gesloten leermateriaal combineren. Voortgangsgegevens en toetsresultaten inzichtelijk maken. Veilig en flexibel toetsen en examineren. Met deze drie doelen gaat Edu-V binnenkort in werkgroepen aan de slag. Ben je leermiddelencoördinator, docent, onderwijsadviseur, beleidsmaker, informatiemanager, technologie-expert of een andere professional in het (mbo) onderwijs? Meld je dan aan voor de werkgroep(en) waar je interesse en expertise ligt.

De 3 nieuwe werkgroepen zijn:

Evalueren leervoortgang en -resultaten
Combineren en arrangeren van leermateriaal
Plannen en afnemen toetsen en examens

Als mbo-school en leverancier speel je een cruciale rol in (de kwaliteit van) het onderwijs, en jouw inbreng is van onschatbare waarde. Edu-V biedt de mogelijkheid om samen te werken met andere bevlogen professionals, experts en belanghebbenden om gezamenlijk afspraken te maken die gaan helpen bij het oplossen van uitdagingen waar docenten en studenten in het mbo dagelijks mee te maken hebben.

7 redenen om mee te doen:

Samenwerken: Je gaat samenwerken met gelijkgestemde professionals en experts.
Vormgeven: Je speelt een actieve rol bij het vormgeven van de toekomst van het onderwijs.
Bijdragen: Je draagt bij aan een flexibel en toekomstbestendig onderwijs.
Oplossen: Je werkt aan concrete oplossingen voor uitdagingen waar scholen dagelijks voor staan:
Faciliteren: Je werkt aan een optimale mix van (semi)open en gesloten leermaterialen, zodat docenten en studenten beter kunnen bepalen welk leermateriaal ze nodig hebben.
Inzicht creëren: Je werkt mee aan oplossingen om voortgangsgegevens en toetsresultaten van studenten inzichtelijk te maken. Docenten kunnen zo gemakkelijker bijsturen op de voortgang van hun studenten.
Ondersteunen: Je zorgt bij het organiseren van toetsen voor tijdswinst voor onderwijsondersteunend personeel omdat systemen met elkaar ‘praten’.

Wat doet Edu-V?

Binnen het programma Edu-V maken scholen (primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs) en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen. In werkgroepen werken scholen en leveranciers gezamenlijk aan een afsprakenstelsel.

Meer informatie en aanmelden

Ben je enthousiast geworden? Meld je vandaag nog aan (de uiterste aanmelddatum is 29 juli) en maak deel uit van dit inspirerende programma! Voor meer informatie een aanmelding, ga naar de website van Edu-V.

Reacties (0)
Geef een reactie