Facts & figures na 1 maand awarenessmeting

Vorige maand is de Security- & Privacy-awarenessmeting gestart. Dankzij deze meting, die onderdeel is van het programma Cyberveiligheid, krijgen scholen een beeld van de mate waarin ze informatieveilig bezig zijn. Wat is de stand van zaken tot nu toe? Enkele cijfers op een rij.

36% respons

20 mbo-instellingen zijn inmiddels gestart met het invullen van de awarenessmeting. Dat is 36% van alle mbo-instellingen. De awarenessmeting is een laagdrempelige enquête over cyberveiligheid voor de medewerkers van alle 55 mbo-instellingen.

3 grootste invullers

Het Zone.college heeft het grootste percentage respondenten (40,7%). Op de tweede plek staat het ROC Ter AA waar 39,6% van het personeel de vragenlijst heeft ingevuld. En op de derde plek de Lentiz onderwijsgroep waar 34,8% heeft meegedaan aan de awarenessmeting.

21 vragen

De awarenessmeting is een online vragenlijst van 21 meerkeuzevragen die medewerkers (in alle lagen van de organisatie) kunnen invullen. Instellingen ontvangen daarvoor een instellingsspecifieke URL die ze zelf kunnen verspreiden onder medewerkers in hun organisatie.

7 minuten

Het invullen van de vragenlijst is anoniem en kost slechts enkele minuten. Iedere deelnemende instelling ontvangt een eigen rapportage met bevindingen, op basis waarvan ze de privacy en security awareness structureel kunnen verbeteren. Daarnaast is het mogelijk om resultaten onderling te vergelijken. Scholen ontvangen namelijk een benchmarkscore waarmee ze het eigen resultaat kunnen vergelijken met de gemiddelde resultaten van de andere mbo-instellingen én het hoger onderwijs.

26 mei

De afnameperiode is verlengd tot en met 26 mei, dus er is nog genoeg tijd om de awarenessmeting in te vullen.

Reacties (0)
Geef een reactie