Mis ze niet: onze 6 workshops tijdens de CVI Conferentie 2023

Heb je kaarten voor de CVI Conferentie op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni? Kom dan naar de interactieve workshops van MBO Digitaal. We verzorgen er zes. Van Digitalisering  van het examenproces en de integrale reis naar flexibilisering tot sessies over onze vier nieuwe programma’s: Edu-V, Cyberveiligheid, Digitaal bekwaam en Npuls. Een praktisch overzicht:

DAG 1 – WOENSDAG 31 MEI

 

#1 Digitalisering van het Examenproces

Erik Degen (Coöperatie examens mbo), Rob Vos (MBO Digitaal), Hans Swart (Alfa-college)

Digitalisering van het examenproces: samenwerken en standaardiseren. Het koppelen van een Student Informatie Systeem (SIS) en planningsapplicaties aan examensoftware gaat steeds gemakkelijker. Zo heeft MBO Digitaal een standaard van SURF toegespitst op de MBO sector. Deze standaard heet de Open Onderwijs API (OOAPI). Deze API is op weg de nieuwe standaard in het mbo te worden. De eerste pilots zijn uitgevoerd bij Alfa-college en ROC van Amsterdam/Flevoland en de resultaten hiervan zijn beschikbaar. Hans Swart (programmamanager Netwerk Examinering en Digitalisering NED) en Erik Degen (Coöperatie Examens MBO) vertellen over deze unieke samenwerking in het mbo en de mogelijkheden die voor elke school deuren opent.
Interactieve workshop I 14.15-15.15 I Auditorium


DAG 2 – DONDERDAG 1 JUNI

 

#2 De digitale toekomst van het onderwijs!

Rob Vos & Joël de Bruijn (MBO Digitaal)

Hoe werken we samen aan toekomst bestendige informatievoorzieningen. Werken onder architectuur levert inzicht, overzicht en vooruitzicht. Npuls werkt aan de toekomst van het onderwijs. Wat betekenen Npuls & architectuur voor elkaar en wat is de impact van de een op de ander? Ofwel, hoe beïnvloeden functionaliteiten de informatievoorzieningen van de mbo-sector.
Interactieve workshop I 9.30-10.30 I Geel

#3 Naar een toekomstbestendig ecosysteem voor leermaterialen

Imane Oulali (MBO Raad), Marc Dietzenbacher (MBO Digitaal) Menno de Waal (Npuls), Marcel Dol (Edu-V)

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en het gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Dit afsprakenstelsel moet bijdragen aan een toekomstbestendig ecosysteem voor digitale leermaterialen waarin de gebruiker (lerende) centraal staat. Daarnaast start halverwege 2023 de transformatiehub Digitale Leermaterialen fase 1 in Npuls en kunnen scholen subsidie aanvragen om met open leermaterialen aan de slag te gaan. Ben je benieuwd naar hoe jouw instelling kan bijdragen aan – en zich kan voorbereiden op – deze ontwikkelingen? Kom dan naar deze workshop!
Interactieve workshop I 10.45-11.45 I Geel

#4 Samen werken aan digitaal veilig & bekwaam onderwijs

Martijn Bijleveld (MBO Digitaal), Marit Montsanto (MBO Digitaal)

Hoe zorg je ervoor dat er wordt gewerkt aan de digitale bekwaamheid en weerbaarheid in jouw instelling? Die vraag staat centraal bij deze sessie. Na een korte uitleg over de programma’s Cyberveiligheid en Digitaal Bekwaam gaan we met elkaar aan de slag. Er wordt geschetst op welke manier je dreigingen en risico’s kan identificeren, welke vormen van bescherming er mogelijk zijn en welke rol de professionalisering van je medewerkers daarin speelt. Daarbij wordt de professionalisering van lesgevend personeel breder besproken: ook de didactische toepassing van ict komt aan bod. Na de uiteenzetting van beide programma’s maken we een overzicht van best practices in de sector en staan we stil bij de te leren lessen.
Interactieve workshop I 13.00-14.00 I Geel

#5 De integrale reis naar flexibilisering van het onderwijs

Hans Swart (Alfa College), Rob Vos (MBO Digitaal)

Studenten verwachten steeds meer keuzevrijheid. Mbo-scholen spelen hierop in door te flexibiliseren. Deze verandering heeft impact op de onderwijslogistiek van scholen. Deze sessie neemt je mee op reis die je als school aflegt naar flexibel en modulair onderwijs en helpt je bij de keuzes die nodig zijn om je serviceconcept vorm te geven.
Interactieve sessie I 13.00-14.00 I Blauw

#6 Moving education: hoe doe jij mee aan Npuls?

Manon Geven (MBO Raad), Berent Daan (SURF)

Het mbo werkt hard aan digitale transformatie. De afgelopen jaren met Doorpakken op digitalisering en sinds kort in Npuls. Npuls is een programma van MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en SURF, gefinancierd vanuit het Groeifonds. Samen werken we in Npuls aan verschillende thema’s zoals: digitale leermaterialen, wendbaar & efficiënt georganiseerd onderwijs, studiedata & AI en docentondersteuning. Ook stimuleren we voor en met alle onderwijsinstellingen de (door)ontwikkeling van een Center for Teaching & Learning. Meer weten over het programma en de plannen? Meedenken over wat het kan betekenen voor jouw school? Kom dan naar onze workshop en doe met ons mee!
Interactieve workshop I 14.15-15.15 I Geel

De jaarlijkse CVI Conferentie voor het mbo op 31 mei en 1 juni wordt georganiseerd door het Consortium voor Innovatie. Dit evenement is de ideale plek voor alle mbo-professionals om samen te komen en kennis te delen. We zien je graag op woensdag 31 mei en/of donderdag 1 juni. Kijk voor meer informatie over (de rest van) het programma op de programmasite van de CVI Conferentie 2023.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie