Dit zijn de meest gestelde vragen over Npuls’ Centers for Teaching & Learning

In Centers for Teaching & Learning (CTL) kunnen docenten (teams) terecht voor advies en training over het vernieuwen van onderwijs. In de loop van het programma Npuls richten instellingen er samen een in. CTL’s zijn in het mbo een relatief nieuw fenomeen en dat roept soms vragen op. Tijd voor een korte FAQ.

 

Waarom hebben we een Center for Teaching & Learning nodig?

Npuls heeft echt impact als de resultaten aansluiten bij wat lerenden en docenten nodig hebben, en als zij daar direct toegang toe hebben. In een CTL pas je algemene, met en voor docenten, opgedane inzichten toe in de eigen praktijk. Zo kunnen docenten en lerenden ook daadwerkelijk iets met de kennis en voorzieningen die scholen binnen het programma ontwikkelen. Daarom richt iedere onderwijsinstelling (mbo, hbo en wo) samen met andere instellingen een Center for Teaching & Learning in.

Ben ik als school verplicht om er een in te richten?

Het is de ambitie van het programma dat in 2030 alle 109 mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten zo’n Center for Teaching & Learning hebben. Als school bepaal je dus niet of, maar wel wanneer, waar en hoe je een Center inricht.

Kan ik ook met andere instellingen aan een Center for Teaching & Learning werken?

Jazeker. Npuls stimuleert samenwerking in CTL’s. Zo kun je bijvoorbeeld samenwerken met scholen in jouw regio waar je alle kennis en voorzieningen vindt uit het landelijke programma. De insteek is dat de Centers onderling in contact staan en daar waar het kan óók sectoroverstijgend werken.

Zijn er ‘regels’ waar ik me aan moet houden?

Er zijn wel ontvankelijkheidscriteria voor de subsidieaanvraag. Dus: ja voor de subsidieaanvraag gelden uiteraard regels, deze worden in de komende maanden verder bekend gemaakt. Maar bij het inrichten van het Center heb je veel vrijheid om dit te doen op een manier die het best past bij jouw/jullie organisatiestructuur en cultuur. Voorwaarde is dat het Center zich richt op faciliteren en professionaliseren van docenten en studenten. Het Center sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en versterkt die initiatieven. Als je bijvoorbeeld al een innovatielab of i-coaches-aanpak hebt, kun je dit versterken met (of doorontwikkelen naar) een CTL.

Instellingen in het wo werken al met Centers for Teaching & Learning, in het mbo hebben we deze nog niet. Lopen we nu (al) achter de feiten aan?

Een nieuw programma betekent niet automatisch dat acties en activiteiten ook automatisch ‘nieuw’ moeten zijn. Npuls borduurt voort op wat er al is aan kennis, ervaring en projecten binnen de instellingen. En van dat ‘wat er al is’ hebben we in het mbo gelukkig veel en bruikbaar materiaal verzameld de afgelopen jaren tijdens o.a. Doorpakken op Digitalisering. Zo is er volop geëxperimenteerd met CTL-achtige initiatieven in onder andere innovatielabs. Hiervan hebben we er gedurende Doorpakken een aantal in de spotlight gezet. Als jouw instelling al een CTL heeft onder een andere naam, hoef je er niet één op te zetten. Je kunt wel geld aanvragen voor uitbreiding of versterking ervan.

Er is dus budget beschikbaar?

Voor iedere onderwijsinstelling is een subsidie (maximaal €500.000 per instelling) beschikbaar om een Center in te richten, of een bestaande door te ontwikkelen. Scholen kunnen vanaf september in vier rondes een aanvraag doen bij het subsidieloket DUS-I. Per ronde wordt steeds een aantal aanvragen toegekend; zo krijgt iedere onderwijsinstelling in de loop van het programma de gelegenheid om hiermee aan de slag te gaan. Scholen krijgen drie jaar de tijd om het geld uit te geven en iets moois neer te zetten. Goed om te weten is dat de subsidies echt bedoeld zijn als eenmalige bijdrage. Je bent als school zelf verantwoordelijk voor het verder uitbouwen en blijven financieren van de Centers.

Welke mensen (functies) in de scholen gaan met een CTL aan de slag?

Bij een CTL zijn vaak veel mensen in de school betrokken. Denk in ieder geval aan mensen die bezig zijn met professionalisering, HR, innovatie, en digitalisering. En uiteraard docenten!

Waar vind ik meer informatie?

Om kennis, ervaring én vragen rondom Centers for Teaching & Learning (CTL’s) met elkaar te delen organiseert Npuls in april en mei regiobijeenkomsten door het hele land. Er zijn nog twee bijeenkomsten waarvoor je je kunt aanmelden:

20 april 2023 bij de Vrije Universiteit in Amsterdam
10 mei 2023 bij het Graafschap College in Ulft

Een regiobijeenkomst bijwonen en/of een pitch geven?
Meld je aan via de website van Npuls.

Reacties (0)
Geef een reactie