Vooraankondiging Gebruikersdag 17 april 2023

Inmiddels zijn we het gewend, de ene gebruikersdag in Utrecht en de volgende weer via Teams. Op 17 april is Teams aan de beurt. Het programma is in wording met de volgende onderdelen. Een update van de ontwikkeling bij CAMBO en het mbo-koppelpunt na stoppen van VVA. RIO overview als opmaat naar het MBO-congres op 16 mei. En we komen weer eens terug met de Monitor keuzedelen. En uiteraard de updates vanuit MBO Digitaal, DUO en SBB. ’s Middags komen de gebruikersgroepen Eduarte, Magister, OSIRIS, Peoplesoft en Education online bij elkaar via Teams.

Reacties (0)
Geef een reactie