Startfinanciering voor vier onderzoekswerkplaatsen bij mbo-scholen

Informeel leren blijkt zeer effectief bij professionaliseren in ict-bekwaamheid. Bij deze vorm van leren krijgen onderwijsteams de ruimte om te experimenteren en zelf te ontdekken wat de meerwaarde is van ict voor de onderwijspraktijk. Om het informele leren te stimuleren, faciliteert het platform MBO Digitaal namens de MBO Raad vier onderzoekswerkplaatsen bij mbo-scholen.

De onderzoekswerkplaatsen worden mogelijk gemaakt door Digitaal Bekwaam MBO, een programma dat zich richt op het verhogen van de ict-bekwaamheid bij lesgevend personeel.
Mbo-scholen worden gevraagd om een onderzoeksvoorstel in te dienen volgens de opgestelde richtlijnen. Deze kaders zijn vooral richtinggevend bij het organiseren van de onderzoekswerkplaats. De inhoudelijke invulling van de onderzoekswerkplaats bepalen de scholen zoveel mogelijk zelf. Onderstaande definitie over wat een onderzoekswerkplaats beoogt, sluit hierbij aan:

Een plek voor onderwijsprofessionals om multidisciplinair samen te werken aan vraagstukken. Er vindt praktijkgericht onderzoek plaats: onderzoek gericht op het verbeteren van de onderwijspraktijk.

Heeft jouw school interesse?
Je kunt een voorstel indienen via info@mbodigitaal.nl. Deadline voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is 15 mei 2023. Neem voor vragen contact op met Marit Montsanto.

Reacties (0)
Geef een reactie