Werk mee aan cyberveiligheid in het mbo

Het programma Cyberveiligheid mbo is gestart en we zijn op zoek collega’s voor ons programmateam. Interesse? Lees vooral verder!

Evenals in andere sectoren is het onderwijs doelwit van cybercriminelen. Eind 2019 werd de Universiteit van Maastricht als eerste onderwijsinstelling slachtoffer van een grote hack. Daarna volgden meer aanvallen op universiteiten en hogescholen, met wisselend succes. Ruim een jaar geleden werd voor het eerst ook een mbo-instelling op grote schaal geraakt door een cyberaanval. Bij de onderwijsinstellingen is cyberveiligheid inmiddels een topprioriteit, waarbij het steeds duidelijker wordt dat de dreigingen te groot en te complex zijn voor individuele instellingen; we willen daarom samen optrekken om de cyberweerbaarheid van de sector te verhogen.

Daarvoor hebben we vanuit MBO Digitaal, in nauw overleg met ons netwerk van mbo-instellingen, een plan van aanpak gemaakt. We hebben het afgestemd met de MBO Raad en de andere koepels in het hoger onderwijs, met de coöperatie SURF en het Ministerie van OCW. Dit plan van aanpak heeft geresulteerd in het Programma Cyberveiligheid mbo, waarvoor door OCW een subsidie is verstrekt. Dit programma wordt nu opgestart en loopt door tot eind 2027.

Het programma omvat uiteenlopende activiteiten die de digitale weerbaarheid van de mbo-instellingen verhogen, van awareness campagnes tot ondersteuning bij de benodigde IT-maatregelen. Belangrijk uitgangspunt is dat we het niet voor, maar samen met de mbo-instellingen doen.

Voor dit programma wordt binnen MBO Digitaal een compact en slagvaardig programmateam geformeerd dat gezamenlijk aan de slag gaat met het opzetten en begeleiden van de projectactiviteiten. We zoeken daarvoor enthousiaste, ondernemende teamleden op het gebied van projectondersteuning, communicatie, informatiebeveiliging en privacy. We werken in dit programma intensief samen met SURF, die verantwoordelijk wordt voor de daadwerkelijk uitvoering. Waar mogelijk werken we in SURF-verband samen met het hoger onderwijs.

Je bent inhoudelijk helemaal thuis op een van de hiervoor genoemde gebieden. En daarnaast vind je het leuk om zelfstandig te werken, initiatieven te nemen en de rol van aanvoerder op jouw terrein te pakken, waarbij je jouw collega’s en andere stakeholders natuurlijk meeneemt. Als lid van ons programmateam sta je in nauw contact met ons netwerk van mbo-instellingen, zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau. Al met al vraagt dat voor elk van deze functies ook communicatief talent.

Samengevat gaat het om de volgende vacatures:

Reacties (0)
Geef een reactie