Vooraankondiging Gebruikersdag 10 oktober 2022

Op 10 oktober 2022 is de eerstvolgende gebruikersdag weer in Utrecht. Het programma is weer helemaal gevuld, want er is genoeg aan de hand. We zullen concreter dan in april horen wat het coalitieakkoord betekent voor het mbo, een toelichting krijgen op het besluit om met VVA te stoppen en meer informatie over het Leeroverzicht (voorheen NPLO).

Voor alle informatie, zoals vergaderrooster en eerder gehouden presentaties, over de gezamenlijke MBO Digitaal gebruikersdagen zie de pagina gebruikersdagen op de MBO Digitaal website.

De gebruikersdag is alleen toegankelijk voor MBO Digitaal leden en genodigden.

Reacties (0)
Geef een reactie