Programma gezamenlijke netwerkdag IM en IBP op 22 september 2022

Op 22 september 2022 organiseren de netwerken IM en IBP een gezamenlijke netwerkdag in Utrecht. Naast specifieke IM- en IBP-onderwerpen staan er ook veel gemeenschappelijke thema’s op het programma. Behalve interessante keynotes, workshops en ronde tafel sessies is er ook volop ruimte om informeel bij te praten. Je kunt je hier aanmelden. Let op: we zitten helemaal vol! Nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst. Als er plek beschikbaar komt laten we het je z.s.m. weten.

De bijeenkomst vindt plaats bij Aristo Utrecht Lunetten, direct tegenover NS-station Utrecht-Lunetten. Deze locatie is ook heel goed per auto te bereiken en je kunt er gratis parkeren (je krijgt van ons een uitrijkaart). Het adres is Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht. Zie verder https://aristo.nl/aristo-utrecht-lunetten/

Programma

09:30 inloop met koffie/thee
10:00 opening
10:10 plenaire pitches (zie onder)
10:40 pauze/verplaatsen
11:00 IBP-track: in gesprek met de regiegroep IBP
11:00 IM-track: workshop ICT Monitor – The next ICT Monitor
11:45 pauze/verplaatsen
12:05 ronde 1 (zie onder)
12:50 lunch
14:00 keynote Bart van den Heuvel, Universiteit van Maastricht
14:40 pauze/verplaatsen
15:00 ronde 2 (zie onder)
15:45 pauze/verplaatsen
16:05 ronde 3 (zie onder)
16:50 einde workshops
16:55 plenaire terugkoppeling en afsluiting
17:15 borrel
18:00 buffet
19:00 einde

Plenaire pitches

 1. Voorbereiden op oefening OZON
 2. Nulmetingen programma Cyberveiligheid mbo
 3. Innovatiezone Cyberveiligheid SURF
 4. Digitaliseringsimpuls
 5. MORA
 6. Update netwerk IM
 7. Benchmark IB in het HO

Plenaire keynote: Aftermath ransomware aanval Universiteit van Maastricht (Bart van den Heuvel, CISO UM)

Workshops in drie rondes

Ronde 1

 • Technische sessie over SURFsoc  (Alexander Wisse en Fox-IT)
 • Pilot nieuw privacykader SURFaudit (René Ritzen)
 • MOSA: introductie en gegevensbescherming (Joël de Bruijn)
 • Ronde tafel: Werksessie BIV-classificatie MORA (Ludo Cuijpers en Rob Vos)

Ronde 2

 • Passende maatregelen op basis van de BIV-classificatie, hoe dan? Over het classificatiemodel ROSA en het Security Control Framework (Bart Bosma)
 • Plan van aanpak Cyberveiligheid (Martijn Bijleveld)
 • IBP en de MORA (Leon Sprooten)
 • Ronde tafel: Hoe zorg ik ervoor dat mijn ict-voorzieningen goed aansluiten bij de gebruikersorganisatie (Joël de Bruijn)

Ronde 3

 • Uitvoeringsagenda en governance IM in het mbo (Rob Vos)
 • Nieuw framework NBA-model (Ludo Cuijpers)
 • Data-ondersteund onderwijs: wat zijn de mogelijkheden en welke juridische en ethische vragen komen daaruit naar voren? (Els Booij & JaapJan Vroom)
 • Ronde tafel: Hoe regelen we de opvolging van SOC meldingen (Alexander Wisse)

 

Reacties (0)
Geef een reactie