Nulmetingen in plaats van benchmark IBP-E

Dit najaar start het programma Cyberveiligheid mbo met diverse nulmetingen. Een belangrijke nulmeting is de volwassenheid op het gebied van informatiebeveiliging, aan de hand van het NBA-model. Dit nieuwe toetsingskader is vanaf dit jaar de basis voor het onderdeel IB van de Benchmark IBP-E. We gaan dit kader de komende jaren niet alleen gebruiken voor de benchmark, maar ook om meer structureel de resultaten van het programma te monitoren en mede op basis daarvan de activiteiten bij te sturen.

Deze volwassenheidsmeting komt dit najaar, samen met nog andere nulmetingen, in plaats van de Benchmark IBP-E. We vragen met het Programma Cyberveiligheid de komende periode al veel van de scholen en houden het op deze manier behapbaar.

Met deze IB-nulmeting vragen we trouwens meer uit dan bij de benchmark IB: naast de huidige volwassenheid ook de streefvolwassenheid op basis van de gepercipieerde risico’s en een inschatting van de volwassenheid in oktober 2023. Groot verschil met de benchmark is dat we de resultaten uitsluitend gebruiken als input voor het programma en er niet extern over publiceren.

De keuze om dit jaar geen Benchmark IBP-E te organiseren heeft ook te maken met ontwikkelingen rond het privacykader. Dit kader is aan een update toe en er heeft in SURF-verband een pilot plaatsgevonden waaraan ook een aantal mbo-instellingen hebben deelgenomen. Deze pilot wordt dit najaar geëvalueerd.

Neem voor meer informatie hierover contact op met Martijn Bijleveld.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie