Vooraankondiging Gebruikersdag 11 april 2022 Fysiek

Kom je op 11 april ook weer naar de gebruikersdag in Vergadercentrum Domstad in Utrecht? Voor het programma hebben we de volgende onderwerpen: mbo in het coalitie-akkoord, NPLO (scholingsportaal), MBO-verklaring en vernieuwd praktijkloket. Of dit allemaal lukt is nog even de vraag, maar wat we in ieder geval willen doen is voldoende ruimte om te netwerken. En ’s middags komen de gebruikersgroepen Eduarte, Magister en Osiris ook fysiek bij elkaar in Utrecht. De gebruikersgroepen Peoplesoft en Education online doen de bijeenkomsten ook deze keer via MS Teams.

Het idee van de programmacommissie is om de gebruikersdagen om en om fysiek en digitaal te laten plaatsvinden. Op 11 april richten we ons volledig op het fysieke programma. In de toekomst willen we kijken in hoeverre (delen van) het programma van de fysieke bijeenkomst ook digitaal te volgen is.

Reacties (0)
Geef een reactie