Nieuw initiatief: de Innovatie Etalage voor het delen van kennis

Hoe houd je grip op de groep in een blended lessituatie?

Stel je bent geen docent maar voetballer. Je voelt je thuis op het veld. Je maakt de beste slidings. Maar dan wordt iedereen allergisch voor gras en moet je gaan zaalvoetballen. Geen perfecte slidings meer. Al je veldkwaliteiten gelden niet meer. Je voelt je onbeholpen, zelfs een beetje verloren. Misschien herken je jezelf in de voetballer? Opeens overschakelen van fysiek lesgeven naar blended learning. Hoe houd je dan grip op de groep? Dat is op donderdag 17 maart het thema van de eerste Innovatie Etalage, waarin drie docenten online hun ervaringen in de blended klas delen met een digitale groep collega’s uit heel het land.

 Op initiatief van het team Innovatie Stimuleren van het programma Doorpakken op Digitalisering is de Innovatie Etalage ingericht. Tijdens de digitale sessies laten roc’s zien hoe de innovaties van het programma ervoor zorgen dat meer studenten dieper leren. De aanwezigen van de sessie van donderdag 17 maart worden welkom geheten door gespreksleider Maaike van Kessel, als practor Digitaal Vakmanschap verbonden aan de Noorderpoort in Groningen. Zij introduceert drie mbo-collega’s die in deze eerste Innovatie Etalage hun pitch etaleren.

Coen van Nieuwburg is docent Sociaal Werk op ROC van Twente in Almelo. Maria van Omme is aan de Noorderpoort in Groningen zowel icoach Zorg en welzijn als docent Pedagogisch werk. En Ingeborg Kertesz is op het Mediacollege Amsterdam als docent verbonden aan het practoraat Mediawijsheid. Coen, Maria en Ingeborg delen niet alleen hun scherm – hoe vertrouwd is dat intussen geworden! – maar vooral hun werkwijze om grip op de groep te houden.

 

‘We zijn veel meer gaan luisteren naar wat de jongelui nodig hebben’ – Coen van Nieuwburg

Voor Coen van Nieuwburg is de relatie met de studenten essentieel. Bijna liefdevol heeft hij het steeds over ‘de jongelui’. Twee jaar geleden ervaarde hij vooral ongemakkelijkheid bij blended learning. “Zwarte schermen, veel stiltes, weinig inbreng van studenten. Voor ons werd steeds meer duidelijk dat wij de relatie voorop moesten stellen. De persoon achter het zwarte scherm weer in beeld krijgen. De klas tot een gemeenschap maken.”

“Eerst waren we vooral bezig met instructies geven, waarna de jongelui daar zelf mee aan de slag konden gaan. Een student zorgde voor een eyeopener toen hij zei: “Omdat jullie docenten ons de ruimte willen geven, moet ik nu aan vier werkstukken tegelijk werken, terwijl mijn broertjes door de kamer hollen. Wij moeten online dus constant ‘aan’ staan. Ik wil gewoon even offline.” Toen zijn we veel meer gaan luisteren naar wat de jongelui nodig hebben. Na een jaar was de online les het mooiste moment van de week. Ik herinner me dat een student mij vroeg of hij mij even apart kon spreken. We hadden op een avond digitaal contact. Hij wilde mij op zijn gitaar een lied laten horen dat hijzelf geschreven had voor een vriend die het moeilijk had. Dat was voor mij goud waard.”

Hoe heeft Coen ervoor gezorgd dat de groep toch het groepsgevoel heeft behouden? Hoe heeft hij online een veilige sfeer kunnen creëren? Luister naar zijn pitch.

 

‘Je hoeft geen digitaal wonder te zijn om grip te krijgen op de digitale groep’ – Maria van Omme

In haar pitch brengt Maria van Omme de metafoor in van de veldvoetballer die opeens zaalvoetballer wordt. Zij verbindt die metafoor aan de cirkel van invloed. “Waar heb jíj invloed op in de blended klas? Op veel dingen. Zorg dat je beschikbaar bent voor studenten. Dat ze jou durven benaderen buiten de les.” Maria benadrukt vooral dat je geen digitaal wonder hoeft te zijn om grip te krijgen op de digitale groep. Haar pitch staat bol van de tips die zo opgevolgd kunnen worden.

“Heb aandacht voor de mensen die iets gemist hebben. Zelf begin ik iedere les met de vraag: hoe zit je erbij? Als je dat steevast elke les doet, worden de antwoorden steeds eerlijker. Dan ga ik daar op een speelse manier op in. Stimuleer de motivatie van de student. Geef ze het gevoel dat ze het kunnen, dan voegen ze zich ook makkelijker in de groep. Laat de manier vrij waarop zij laten zien dat ze de stof beheersen. Dat leidt tot prachtige resultaten. Zorg er wel voor dat dat eindproduct ook echt zichtbaar wordt voor alle studenten.” Ook als zaalvoetballer doet Maria het best goed …! Wil je al haar tips horen, luister dan naar haar pitch.

 

‘Hoe ik grip houd op de groep? Door de lessen vooral leuker en activerender te maken’ – Ingeborg Kertesz

Ingeborg Kertesz houdt grip op de groep door haar lessen leuker en activerender te maken. Zij doet dat door veel edutools te gebruiken. Het practoraat Mediawijsheid, waaraan zij is verbonden, test veel edutools en zet de resultaten daarvan op de website van het practoraat, mbomediawijs.nl. Wil je meer gebruik gaan maken van edutools, dan vind je op die website ook een groot aantal tutorials.

In haar pitch noemt zij Mentimeter (“leuk om een les mee te beginnen of te eindigen”), Padlet (“die gebruik ik veel om te checken of studenten de lesstof hebben begrepen”), Socrative (“heel leuk om oefentoetsjes mee te maken en studenten zelf te laten checken of ze de stof begrepen hebben”) en Seppo. De laatste is duidelijk haar favoriet. “Wie Seppo gebruikt, verandert zijn of haar lessen in mobile games. De tool is echt ontworpen voor actief leren. Seppo is een vorm van gamification die bijzonder motiverend, activerend en verbindend werkt. Ik gebruik Seppo door studenten erop uit te sturen, de straat op, maar ook als zij thuis online actief zijn.” Wil je horen wat haar zo enthousiast maakt over edutools? Luister dan naar haar pitch.

 

Wat willen zij online bewaren?

Bij de beantwoording van de vragen valt één vraag vooral op: wat willen jullie online bewaren nu we teruggaan naar het fysieke klaslokaal?

Maria: “Online lesgeven geeft de studenten inmiddels een gevoel van vrijheid. Alles is minder strak gekaderd. Neem nou de manier van feedback geven. Als ik dat op papier doe, komt dat zwaarder over dan ik bedoel. Geef ik dezelfde feedback als spraakbericht, zoals ik dat altijd doe in de blended klas, dan pakken studenten dat veel beter en positiever op. Ik blijf dus op die manier feedback geven.”

Ingeborg: “Een student van mij wil graag in het buitenland stage lopen. De terugkomdag was volgens haar geen probleem. Die konden we gewoon blended vormgeven. Mooi dat studenten zo vindingrijk zijn geworden door blended lesgeven. Ik geef les in het gebruik van programma’s als Adobe InDesign. Een digitale tool. Wat mij betreft houden we de lessen daarover gewoon online.”

Coen is vooral blij dat hij iedereen weer in de klas kan ontmoeten. “Maar de vrijheid van digitaal lesgeven heeft ook ongekende mogelijkheden geboden. Denk aan de jongen die mij zijn lied liet horen. Die openheid mag niet verdwijnen wanneer we in fysieke lessen weer ‘normaal’ gaan doen.”

 

Volgende Innovatie Etalages

De eerste Innovatie Etalage smaakt naar meer. Delen is vermenigvuldigen. De volgende innovatie etalages zijn:

Iedere Innovatie Etalage geeft weer nieuwe tips. Schrijf je hier alvast in! We zien je graag op bovengenoemde data.

Nuttige links

Meer weten?

 

Reacties (0)
Geef een reactie