Ict-monitor mbo 2021: prioriteiten van mbo-scholen in beeld

Ict-afdelingen van mbo-scholen staan voor de uitdaging een vertaalslag te maken van strategische onderwijsdoelstellingen naar goede en betaalbare ict-voorzieningen. Inzicht in digitalisering bij andere mbo-scholen helpt hierbij, net als inzicht in de ict-prestaties van de eigen school ten opzichte van de sector. Meerdere organisaties doen daar onderzoek naar. Iedere twee jaar bundelen Kennisnet en MBO Digitaal in de ict-monitor de resultaten die uit deze onderzoeken voortkomen.

Klik hier voor de publicatie.

De onderwerpen

Net als voorgaande monitoren geeft de monitor van 2021 inzicht in:

 • organisatie van de ict
 • ict-kosten
 • informatiebeveiliging en privacy

Daarnaast komen drie nieuwe onderwerpen aan bod:

 • lessons learned van online onderwijs in coronatijd
 • status van het programma ‘Doorpakken op digitalisering’
 • inzet van i-coaches in het mbo

De resultaten

De tevredenheid over de ict neemt op de mbo-scholen langzaam toe. Daaruit is op te maken dat de ict-basis bij mbo’s intussen echt op orde is. Tegelijkertijd laat de monitor zien dat op alle terreinen ook nog veel verbetering mogelijk is. We zetten hier enkele belangrijke bevindingen op een rij:

 • De monitor laat weinig groei zien in de volwassenheid van onder meer ict-governance en informatiemanagement.
 • De kosten voor ict zijn bij de scholen de afgelopen jaren redelijk gelijk bleven. Wel hebben grote scholen gestegen inkomsten benut voor extra ict-personeel en investeringen in de organisatie van de ict.
 • Uit de benchmark informatiebeveiliging, privacy en examinering blijkt dat mbo-scholen het afgelopen jaar op securitygebied weer een klein stapje vooruit hebben gezet. Door enkele recente grote beveiligingsincidenten bij universiteiten en hogescholen is er veel aandacht voor het onderwerp.
 • Door de ervaring met online les tijdens de coronapandemie wordt de behoefte aan blended onderwijs bij het mbo steeds groter. Volledig online onderwijs zal echter niet werken voor het mbo. Tijdens de lockdowns werd vooral de praktijk gemist, terwijl dit juist de kern van het mbo vormt.
 • Het mbo schenkt de afgelopen jaren steeds meer aandacht aan ict voor educatieve doelen. Het programma ‘Doorpakken op digitalisering’ heeft daaraan een grote bijdrage geleverd. Ict behelst nu veel meer dan alleen infrastructuur en toepassingen; steeds meer zetten scholen ict in om het onderwijs te moderniseren en flexibiliseren.
 • I-coaches hebben een belangrijke plek ingenomen in het mbo. Twee derde van de scholen heeft een i-coachprogramma opgezet en nog eens 12 procent is daarmee bezig. Dit is mede te danken aan het initiatief ‘Bruggen Bouwen’, waaraan de helft van de scholen deelneemt.

Investeren in de toekomst

De ict-monitor laat niet alleen zien dat de inzet van ict in het mbo groeit, maar schenkt ook veel aandacht aan verbeterpunten. De sector kan de resultaten als input gebruiken om het onderwijs flexibeler en meer modulair in te richten. Martijn Timmer geeft aan dat er al veel goed werk is verricht, maar er zijn ook nog veel stappen te zetten. Deze informatierijke ict-monitor geeft daar goede handvatten voor.

Reacties (0)
Geef een reactie