Eerste versie Toolwiel mbo gereed

De burcht-, stad- en platteland-metafoor wordt veel gebruikt binnen de onderwijssector voor het bepalen waar er vrijheid is en in welke gevallen er meer regulering of zelfs een verplichting is voor het gebruik van systemen. Daarmee wordt ook bepaald in hoeverre er ondersteuning wordt geboden bij het gebruik van deze systemen. Deze benadering helpt docenten en studenten om daarbij weloverwogen keuzes te maken.

Het belang van duidelijkheid en advies op dit gebied neemt toe door het enorme aanbod van (online) applicaties die ad hoc en vaak kosteloos kunnen worden ingezet in het onderwijs. Vooral nu het onderwijs verdergaand digitaliseert neemt de behoefte aan dergelijke tools toe en daarmee ook de vraag om duidelijkheid op dit gebied.

Tegen deze achtergrond is het afgelopen jaar een werkgroep aan de slag gegaan met het Toolwiel mbo: een instrument waarmee de onderwijsinstellingen hun applicaties op een overzichtelijke manier kunnen indelen volgens de burcht-, stad- en platteland-metafoor. Daarbij zijn er al voor +/- 75 online beschikbare (meestal gratis) applicaties generieke beschrijvingen gemaakt op het gebied van gebruiksmogelijkheden en AVG-aspecten. Deze zijn allemaal al verwerkt in het Toolwiel.

Met dank aan Kennisnet, MBO Digitaal en natuurlijk alle mbo-scholen die hieraan hebben meegewerkt is op 28 januari 2022 de eerste versie van het Toolwiel live gegaan. Iedereen kan er dus mee aan de slag gaan en ervaringen op doen.

Reacties (0)
Geef een reactie