20 januari sessie procesdenken

Beste collega’s in het MBO,

Zijn jullie ook bezig met het beschrijven van processen? En willen jullie hierbij ook gebruik maken van de MORA?

Kortom: is jouw MBO ook stappen aan het maken in het procesdenken?

Deze samenwerkingsbijeenkomst betreft de samenwerking tussen actoren in verschillende teams:

Procesdenken: de dialoog aangaan en afspraken maken

Met voorbeelden vanuit twee MBO’s willen we met elkaar bespreken wat er nodig is voor het procesdenken: dialoog voeren, sturen en borgen, afspraken maken, tooling.

De bijeenkomst is online op donderdag 20 januari om 11 uur en duurt één uur. Via deze link kun je deelnemen aan de sessie.

20 januari is de tweede sessie om als scholen gezamenlijk op te trekken in het gebruik van MORA. Zoals op de afgelopen conferentie van MBO Digitaal is gepresenteerd, heeft het Route21-team een aantal actuele onderwerpen uitgewerkt waarbij de MORA goed kan worden ingezet. Scholen die dat willen kunnen daarbij aanhaken en samenwerken op deze onderwerpen. Op de MORA-pagina, onder het kopje Publicaties op www.mbodigitaal.nl, is verdere uitleg over de samenwerking rond deze actuele onderwerpen te vinden.

Reacties (0)
Geef een reactie