Eerste versie Toolwiel mbo gereed

De burcht-, stad- en platteland-metafoor wordt veel gebruikt binnen de onderwijssector voor het bepalen waar er vrijheid is en in welke gevallen er meer regulering of zelfs een verplichting is voor het gebruik van systemen. Daarmee wordt dan ook bepaald in hoeverre er ondersteuning wordt geboden bij het gebruik van deze systemen. Deze benadering helpt docenten en studenten om daarbij weloverwogen keuzes te maken.

Het belang van duidelijkheid en advies op dit gebied neemt toe door het enorme aanbod van (online) applicaties die ad hoc en vaak kosteloos kunnen worden ingezet in het onderwijs. Vooral nu het onderwijs verdergaand digitaliseert neemt de behoefte aan dergelijke tools toe en daarmee ook de vraag om duidelijkheid op dit gebied.

Tegen deze achtergrond is het afgelopen half jaar een werkgroep aan de slag gegaan met het Toolwiel mbo: een instrument waarmee de onderwijsinstellingen hun applicaties op een overzichtelijke manier kunnen indelen volgens de burcht-, stad- en platteland-metafoor.

Daarbij zijn voor de eerste 40 online beschikbare (meestal gratis) applicaties generieke beschrijvingen gemaakt op het gebied van gebruiksmogelijkheden en AVG-aspecten. Kennisnet neemt de technische realisatie op zich. Inmiddels is een eerste versie van het Toolwiel beschikbaar voor de werkgroep-leden om te testen. Het ziet er veelbelovend uit en dat geeft energie om samen door te gaan. Tijdens de saMBO-ICT conferentie zullen we de resultaten en de vervolgstappen presenteren. Wil je daar niet op wachten, mail dan naar Rob Vos of Martijn Bijleveld.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie