Start nieuw netwerk examinering en digitalisering: NED

Op 23 juni was de kick-off van het Netwerk examinering en digitalisering, met meer dan 40 experts op het gebied van examinering, informatiemanagement en IBP. Er is grote behoefte aan kennisdeling, maar ook om samen concreet met vraagstukken aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van inkoop van exameninstrumenten, het borgen van de kwaliteit en het stroomlijnen van de interne processen op het gebied van digitale examinering. Door deze onderwerpen gezamenlijk te verkennen en op te pakken gaat het netwerk landelijk concrete stappen zetten, ondersteund door saMBO-ICT en de MBO Raad.

Het netwerk NED bestaat uit medewerkers van mbo-scholen op het gebied van informatiemanagement, informatiebeveiliging of examinering. Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met bestaande initiatieven, zoals het thema leermiddelen binnen het programma Doorpakken op Digitalisering. Afhankelijk van het onderwerp worden ook examenleveranciers betrokken.

De belangrijkste vraagstukken op het snijvlak van digitalisering en examinering zijn tijdens een inventarisatieronde in februari in kaart gebracht worden binnen vier werkgroepen concreet opgepakt.

  1. Standaardisering inkoop van digitale examens: uniforme inkoopovereenkomsten en (beveiligings)voorwaarden.
  2. Verbeteren veiligheidswaarborgen: kaders voor beveiliging van (digitale) examens, DPIA’s, audits.
  3. Informatiemanagement en architectuur: goede integratie en koppelingen van bij de examinering betrokken systemen.
  4. Duiding wet- en regelgeving: wettelijke kaders (WEB, AVG) verduidelijken aan de hand van handreikingen en good practices.

Tijdens overkoepelende netwerkbijeenkomsten worden de resultaten tussen de werkgroepen gedeeld. De opbrengsten van het netwerk zullen ook worden verspreid via de kanalen van saMBO-ICT en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering.

Heb jij expertise op het gebied van informatiemanagement, informatiebeveiliging of examinering en wil je ook deelnemen aan het netwerk, meld je dan hier aan. Je kunt daarbij aangeven of je actief wilt deelnemen in een van de werkgroepen.

Na de zomer gaan we van start met de werkgroepen. Degenen die zich daarvoor hebben aangemeld, krijgen daarvoor binnenkort een uitnodiging. Als je vragen hebt, stuur dan een mail naar info@kennispunt.nl, Rob Vos of Martijn Bijleveld.

Reacties (0)
Geef een reactie