Terugblik netwerk onderwijslogistiek

10 juli en de laatste netwerkbijeenkomst onderwijslogistiek voor de zomervakantie van 2021 gaat met bijna 40 aanwezigen van start. Na de opening en het welkom heten volgt een korte terugblik op de bijeenkomst van 15 april, waarna drie presentaties achtereenvolgend worden gegeven.

De eerst presentatie wordt gegeven door Andre Pape van het Alfa college en gaat over modularisering en flexibilisering. Flexibel onderwijs zoals dat dit jaar wordt toegepast binnen de ICT-opleiding. Uitdagingen, oplossingen, ervaringen en knelpunten geven, samen met een inkijkje in het programma “Itslearning”, inhoud aan een de presentatie.

Na Andre laat Johan van der Steen van het Da Vinci College zien hoe, vanuit het basisprincipe eerst “organiseren” voor te gaan “automatiseren”, ze de MORA hebben ingezet om de processen en ketens te beschrijven. Organiseren lukt alleen als je uitgaat van een visie, op tactisch niveau voldoende zicht hebt op de cijfers, het onderwijs duidelijk is ingericht vanuit de gedachte “eerst structureren dan flexibiliseren” en in de uitvoering op de juiste wijze wordt begeleid. Dan kom je toe aan plannen en roosteren. Zowel de medewerkers als de studenten spelen hierin een rol.

In de laatste presentatie wordt door Martijn Bijleveld en Rob Vos ingegaan op de ontwikkelingen van het toolwiel. Wat was de aanleiding, hoe ver is het? Wanneer is het gereed en nog belangrijker, wat kunnen we er straks mee? Tevens wordt er een kijkje in de toekomst genomen hoe een softwarecatalogus voor de mbo-sector van meerwaarde zou kunnen zijn en zou kunnen bijdragen aan studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid.

Na deze drie presentaties was er tijd om te verdiepen in drie break-out sessies. Na de terugkoppeling over de gesprekken, die in de break-out sessie hadden plaatsgevonden, werd iedereen bedankt voor zijn/haar inzet en kijken we vooruit naar 7 oktober. Dan is er wederom een mooie bijeenkomst van het netwerk onderwijslogistiek. We wensen iedereen die eraan toe is een goede vakantie en stay safe. Tot in oktober!

Namens de regiegroep onderwijslogistiek in het mbo:
Henk van der Geest, Robert van der Jagt, Jaco van der Meer, Hans Kuipers, Johan van der Steen, Cock Vonk, Rob Vos, Anne Alles en Leo Bakker.

 

Presentaties:

Modularisering/flexibilisering van ICT opleiding bij Alfa college, door Andre Pape
De MORA voor de onderwijslogistiek bij Da Vinci College, door Johan van der Steen
Applicatie Toolwiel, door Martijn Bijleveld en Rob Vos van saMBO-ICT

Reacties (0)
Geef een reactie