Onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van i-coaches

Het programma ‘Bruggen Bouwen’ dat in samenwerking met Kennisnet wordt uitgevoerd, draait inmiddels drie jaar. Doel van dit programma is een gezamenlijke aanpak rond de inzet van i-coaches in het mbo. Daarvoor hebben we een modelaanpak ontwikkeld (de zes succes- factoren) en zijn er twee leergangen ontwikkeld, de Masterclass Bruggen Bouwen en de Peergang Bruggen Bouwen.

Recent is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de inzet van i-coaches in het mbo. Uit dit onderzoek blijkt dat de rol van de i-coach als positief wordt ervaren en dat het programma Bruggen Bouwen hier een belangrijke bijdrage in heeft. Lees het artikel hierover en download het rapport.

Reacties (0)
Geef een reactie