Vooraankondiging Gebruikersdag 8 februari 2021

Voor de saMBO-ICT gebruikersdag op 8 februari 2021 wordt gewerkt aan een programma met, naast de gebruikelijke updates vanuit saMBO-ICT en DUO, de volgende onderwerpen:

  • Inloggen bij DUO met e-herkenning in plaats van met een token. Op de gebruikersdag in oktober 2020 is dat aangekondigd, maar nu dus het uitgebreidere verhaal ervan.
  • Implementatie Centraal aanmelden. Tot nu toe waren we vooral gericht op de realisatie van CA en op de voortgang bij de pilot-scholen, maar nu moet de brede uitrol echt beginnen, dus wordt daar meer over verteld.
  • De komst van STAP. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie, een regeling die leven lang ontwikkelen (llo) wil stimuleren door daar budget voor beschikbaar te stellen. Hier zullen particuliere opleiders op inspelen, maar ook voor de mbo-instellingen is dit een kans. Dit raakt ook, misschien wel vooral, het contractonderwijs en dat is vaak ondergebracht in een apart organisatieonderdeel van de instelling.

Vooral het onderwerp STAP kan ook interessant zijn voor collega’s die normaalgesproken niet deelnemen aan de gebruikersdag. Schroom niet om die collega’s hierover te informeren en uit te nodigen voor deze bijeenkomst. Wel is het fijn als ze zich even aanmelden.

De gebruikersdag is alleen toegankelijk voor saMBO-ICT leden en genodigden.

Reacties (0)
Geef een reactie