Edubadges in het MBO

Binnen het programma Doorpakken op digitalisering wordt er gekeken hoe Edubadges ingezet kunnen worden in het MBO. Edubadges zijn ‘digitale bewijsstukken’ die studenten helpen om de opgedane kennis en vaardigheden zichtbaar en ‘meeneembaar’ te maken. Op dit moment lopen er al twee pilots bij verschillende scholen en is de wens om hier breder mee te experimenteren.

In het programma Doorpakken op digitalisering willen we scholen de kans geven om met deze vorm ‘bewijsstukken’ te experimenteren. Zodat we met elkaar meer kennis opbouwen over microcredentialing en over Edubadges in het bijzonder.

  1. Je kunt je aanmelden als je: Een project doet of plant rondom microcredentialing en daarbij een product als edubadges overweegt. Je kunt dan meedoen aan de kennisdelingsgroep.
  2. Daadwerkelijk met Edubadges als dienst wil experimenteren. Dan kun je je inschrijving voor vergoeding voor het gebruik van de dienst in het eerste half jaar van 2021 (onder voorwaarden).

Heeft jouw school een goede pilot waarin Edubadges een aan/invulling kan zijn van  deelcertificering? Lees dan hoe je in aanmerking komt voor de pilot in deze link. Aanmelden kan via de CSC van de school, via een mail aan de programmamanager Doorpakken op digitalisering (manon.geven@sambo-ict.nl), CC aan Surf (frank.pinxt@surf.nl).

Voor meer informatie zie:

Stimuleringsregeling Edubadges

Presentatie stimuleringsregeling Edubadges

Reacties (0)
Geef een reactie