Vooraankondiging Gebruikersdag 30 november 2020

Voor 30 november 2020 is de programmacommissie weer aan de slag om een programma te maken. Het idee is om aandacht te besteden aan het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Naast twee bijdragen vanuit het programma Doorpakken op Digitalisering over respectievelijk LLO en Eigen Dossier, zal er ook een bijdrage zijn vanuit SBB over certificaten. Ook voor de studentenadministratie heeft LLO gevolgen, al is veel nog niet heel concreet.

Verder zullen er vanuit verschillende organisaties updates worden gegeven van enkele actuele onderwerpen. Dus houdt je agenda vast vrij op maandag 30 november en meld je vast aan.

De gebruikersdag is alleen toegankelijk voor saMBO-ICT leden en genodigden.

Reacties (0)
Geef een reactie