Uitnodiging online netwerk Onderwijslogistiek

ONLINE NETWERK ONDERWIJSLOGISTIEK

26 november 14.00-16.00 uur

MS Teams

Graag nodigen we jullie weer uit voor de volgende netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek op donderdag 26 november van 14.00 – 16.00 uur. Helaas zullen we dit nog steeds via MS Teams online moeten doen.

In deze bijeenkomst willen we corona even laten voor wat het is en vooral verder kijken naar wat 2021 voor ons mogelijk in petto heeft: een mooi voorafje middels een succesvol innovatieproject en vervolgens 2 thema’s uit de agenda Doorpakken op Digitalisering.

Programma

14.00 uur

Opening en mededelingen door de voorzitter Cock Vonk

14.15 uur

Strategische agenda digitalisering mbo, ontwikkelingen vanuit het team Onderwijslogistiek, door Marcel van Oorschot

14.30 uur

Inspirerend voorbeeld van innovatie, ROC Midden Nederland zet robots in bij de administratie, bijdrage van Henk van Geest

14.50 uur

Route 21, presentatie van de referentie architectuur voor het mbo, welke producten zijn er en wat kunnen we daarmee vanuit het perspectief van onderwijslogistiek. Bijdrage van Frans van Neerbos

15.10 uur

korte pauze, daarna uiteen in break-out rooms met ruimte voor discussie en verdieping

15.50 uur

Plenaire terugkoppeling

16.00 uur

Afronding

  1. Strategische agenda digitalisering mbo, team Onderwijslogistiek – Marcel van Oorschot

Het team onderwijslogistiek is voortvarend aan de slag gegaan om haar plannen uit te werken. Welke variabelen spelen een rol bij de facilitering van flexibel onderwijs, op welke wijze kun je daaraan draaien en welke effecten heeft dat dan. Dat is in korte lijnen de opdracht om uit te werken. Aanvoerder Marcel van Oorschot neemt ons inhoudelijk mee in de voortgang van het project en wil graag met het netwerk in gesprek gaan hierover.

  1. ROC Midden Nederland en de inzet van robots in het administratieve proces – Henk van Geest

Ruim een jaar geleden gaf Henk een presentatie over de invoering van RPA bij ROC MN. Toen nog in een veelbelovende opstartfase. Inmiddels hebben we ruime ervaring opgedaan. Henk maakt zijn toezegging om nog een keer terug te komen als ze een flinke stap verder zijn met een presentatie over de goede én slechte zaken die hij in de tussentijd is tegengekomen.

  1. Route 21, referentiearchitectuur mbo, wat kunnen we daar vanuit het perspectief van de onderwijslogistiek mee – Frans van Neerbos

Als aanvoerder van het team Route 21 zal Frans van Neerbos ons meenemen in de resultaten van het team en de producten die tot nu toe zijn ontwikkeld. De vraag is wat wij daar als onderwijslogistiek mee kunnen en moeten en op welke wijze dit past bij de onderwijslogistieke ketens waar we mee te maken hebben.

Deelname aan de netwerkbijeenkomst gaat via de teamsite van het netwerk onderwijslogistiek. Heb je geen uitnodiging voor de teamsite ontvangen, of lukt het niet om toegang te krijgen, neem contact op met info@sambo-ict.nl. Nieuwe leden van het netwerk kunnen zich aanmelden bij Hilda Boezeman (H.boezeman@kennisnet.nl).

Mochten er vragen zijn of heb je suggesties of voorbeelden die we kunnen delen, laat het ons weten!

Met vriendelijke groet, de regiegroep onderwijslogistiek in het mbo:

Henk van Geest, Robert van der Jagt, Jaco van der Meer, Hans Kuipers, Johan van der Steen, Cock Vonk, Leo Bakker en Hilda Boezeman.

Reacties (0)
Geef een reactie