6.800 leerlingen/studenten kunnen weer lessen volgen dankzij laptops via SIVON

Een bericht over de laptops voor studenten die in opdracht van OCW door SIVON zijn aangeschaft:

Ruim 6.800 leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen thuis les volgen dankzij de aanschaf van extra laptops door SIVON. SIVON is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd om laptops te kopen voor leerlingen die thuis geen laptop, computer of tablet hebben en daardoor lessen missen. Deze week ontvangen de eerste scholen hun laptops.

Vanwege het coronavirus zijn scholen gesloten en krijgen leerlingen geen onderwijs. De meeste scholen lossen dit op door online les te geven. Maar voor sommige leerlingen en studenten is onderwijs op afstand niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat zij thuis geen laptop, computer of tablet hebben, of omdat zij deze moeten delen met broertjes of zusjes.

Voor deze leerlingen heeft het ministerie van OCW een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld, zodat via de school zij toch een laptop krijgen en thuis weer lessen kunnen volgen. “Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Ook in crisistijd en ongeacht de portemonnee van hun ouders”, zegt Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. “Goed dat we op deze manier zoveel extra leerlingen kunnen helpen waardoor ook zij onderwijs op afstand krijgen.”

Veel aanvragen
Het ministerie van OCW heeft SIVON, de coöperatie van en voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, gevraagd om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen en te verspreiden over scholen in het po, vo en mbo. SIVON heeft de expertise van Kennisnet ingezet om de onderwijsbehoefte te vertalen naar functionele eisen aan de laptops.

Schoolbesturen konden tot en met 26 maart 2020 een aanvraag indienen. Dat de behoefte aan laptops groot is, bleek wel uit het aantal aanvragen: in totaal hebben 145 besturen laptops aangevraagd. In afstemming met het ministerie van OCW en de sectorraden zijn alle aanvragen beoordeeld en zijn de laptops toegekend.

“Het is mooi om te zien dat alle partijen alles op alles hebben gezet om ervoor te zorgen dat in een korte tijd ruim 6.800 leerlingen thuis hun lessen weer kunnen volgen. We zijn trots op wat we samen hebben gerealiseerd”, zegt Bert Nelissen, bestuurslid van SIVON.

Eerste uitlevering
Deze week hebben de eerste scholen hun laptops ontvangen. Lesanke van Beek, directeur van basisschool De Caleidoscoop in Ede is daar heel blij mee. “Door deze extra laptops kunnen leerlingen niet alleen thuis aan de slag met de lesstof, maar blijven zij ook in contact met leraren. Dat is in deze tijd van digitaal lesgeven heel belangrijk voor leerlingen.”

Cloudwise en The Rent Company leveranciers laptop
De scholen ontvangen via de leveranciers Cloudwise en The Rent Company hun Chromebooks of Windows-laptops. Deze leveranciers zijn via een spoedaanbesteding geselecteerd.

Reacties (0)
Geef een reactie