Uitnodiging Netwerk Onderwijslogistiek 28 november 2019

Beste collega’s,

We zien jullie graag op de tiende bijeenkomst van ons Netwerk Onderwijslogistiek mbo over

Hoe organiseer je flexibeler onderwijs?

op 28 november 14.00-18.00 (met buffet tot 19.30 uur)

De locatie is vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht.

Onderwijslogistiek slaagt als onderwijs en ondersteunende diensten elkaar ontmoeten. Graag zien we dat beide collega’s uit de instellingen elkaar in het netwerk onderwijslogistiek vinden. Hiermee creëren we gezamenlijk draagvlak en worden er boeiende discussies gevoerd. Neem daarom een collega uit het onderwijs mee, deze is van harte uitgenodigd.

Programma

14.00 uur   opening en mededelingen

  • terugkoppeling uit het Informatiemanagers Netwerk
  • strategische agenda onderwijslogistiek

14.15 uur   Flexibeler onderwijs organiseren

Het onderwijs willen we flexibiliseren. In het onderwijs (lees kwalificatiedossiers ) vindt decompositie plaats. Dat wil zeggen dat er onderwijsproducten / cursussen worden “gevormd” waarmee aantoonbaar het dossier is gedekt. Er wordt vastgelegd vast welke leervragen op een geclusterde wijze in het onderwijsaanbod komen. Eigenlijk ontstaat hierdoor je onderwijscatalogus met inhoud, duur, werkvorm, etc. Deze moet worden vastgelegd in een bronsysteem. Daarnaast is er informatie wat de individuele studenten nog moeten/willen doen op basis van hun leervragen, vooropleiding, vrijstellingen nodig hebben om een diploma/certificaat te behalen. Er is een relatie met je planningstool. De onderwijsproducten als onderdeel van de formatieve structuur moeten terug te vinden zijn in deze planningstool.

Aan de hand van een casus bij Da Vinci, komen verschillende sprekers aan bod van Zadkine en A12 die vertellen hoe zij dit in hun organisatie hebben aangepakt of hoe ze dit proces aan het voorbereiden zijn. Bijvoorbeeld hoe zij mensen opleiden om een fundamenteel nieuwe werkwijze op te pakken om over de locaties heen procesmatig en uniform te gaan werken.

Fontys Hogeschool werkt aan fundamenteel herontwerp van het onderwijs en belicht het knelpunt van onderwijsinstellingen die aan de ene kant flexibeler onderwijs willen aanbieden terwijl er een rigide structuur van onderwijs ligt die weinig ruimte laat.

Sprekers: 

14.15 uur           Johan van der Steen (Da Vinci): aftrap met casusbeschrijving

14.20 uur           Michiel Mulders (Zadkine): conventies m.b.t. coderingen en scrum-methodiek in het roosterproces

14.40 uur           Yvonne Vogelenzang (A12): hoe bereiden we teams voor op de implementatie van nieuwe SIS, wat vraagt het van kennis, kunde en cultuur

15.00 uur           Michael Schiffering (Fontys): flexibel onderwijs in de praktijk van Fontys en hoe dit ondersteund wordt door applicaties

15.45 uur           pauze

16.15 uur           in werkgroepen aan de slag: het maken van vragen en stellingen voor de sprekers.

17.00 uur           de sprekers beantwoorden jullie vragen en gaan in op jullie stellingen.

18.00 uur           buffet

Met vriendelijke groet, de (vernieuwde) regiegroep onderwijslogistiek in het mbo:

Henk van der Geest, Robert van der Jagt, Jaco van der Meer, Johan van der Steen, Cock Vonk, Kirsten Zwart en Leo Bakker.

Reacties (0)
Geef een reactie