Vooraankondiging Gebruikersdag 17 juni 2019

Datum: 17 juni 2019
9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma
13.15 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht.

Het programma voor 17 juni is bijna rond. Het hoofdthema van de bijeenkomst is Flexibilisering van het onderwijs. Daarvoor hebben wij twee buitenlandse gastsprekers, namelijk van de Universiteit van Brussel (VUB) bereid gevonden om uitgebreid te vertellen over hoe zij dat vormgeven. We gaan deze keer dus iets breder kijken dan de systemen waar wij mee werken. Vervolgens zal door het Friesland College kort worden ingegaan op hun aanpak van gepersonaliseerd leren. Daarnaast is er aandacht voor Centraal aanmelden (CA) en het initiatief rond Afhandelen aanmeldingen (AA) en zijn er de gebruikelijke updates en actualiteiten.

’s-Middags komen de gebruikersgroepen Eduarte, Education Online, Magister en Peoplesoft bij elkaar voor de meer pakketspecifieke zaken.

Reacties (0)
Geef een reactie