Bruggen Bouwen: Masterclass en Peergang

Leergang gaat mbo instellingen helpen om de i-coach in stelling te brengen

Tijdens de CVI conferentie is door Kennisnet en saMBO-ICT de leergang i-coaches in het mbo onderwijs gelanceerd. Op basis van de inzichten uit een onderzoek naar de inzet van i-coaches in het mbo zijn twee trajecten ontwikkeld die direct na de zomer worden aangeboden: de Masterclass Bruggen Bouwen en de Peergang voor i-coaches.

De Masterclass heeft betrekking op de organisatie van de i-coach als instrument. Daarbij wordt uitgegaan van de zes succesfactoren die in ons onderzoek naar boven kwamen als cruciaal voor een duurzame inzet van i-coaches. Gedurende drie dagdelen worden deze factoren een voor een doorlopen en wordt een plan van aanpak ontwikkeld voor de eigen instelling. Door interactie tussen de deelnemende instellingen en de inbreng van experts ontstaat een rijke omgeving waarbinnen dit plan stap voor stap tot stand komt. Uit elke mbo-instelling werken een onderwijsmanager, een projectleider en een i-coach samen om tot dit concrete resultaat te komen. Het wordt getoetst bij het eigen management/CvB en kan vervolgens dienen als plan van aanpak voor de daadwerkelijke implementatie en borging van het instrument i-coach.

De Peergang is het meer inhoudelijke traject, gericht op de i-coaches zelf. Dit traject is gebaseerd op de zes rollen die voor de i-coach zijn uitgewerkt:

  • veranderkundige
  • trainer
  • coach
  • adviseur
  • onderwijskundige
  • technovator

Deze laatste rol; de technovator, is die van inspirator met een brede technologische drive. Dat is de rol van waaruit veel i-coaches beginnen. Toch blijkt vaak dat er meer nodig om een succesvolle i-coach te zijn. De Peergang gaat in op die mix van rollen en helpt je als i-coach om, afhankelijk van de situatie, een bepaalde rol comfortabel aan te kunnen nemen.

De Peergang is niet alleen qua inhoud, maar ook qua vorm vernieuwend. Omdat het merendeel van de deelnemers als docent is aangesteld, wordt deze, na een centrale startbijeenkomst, helemaal online aangeboden. Er wordt gebruikgemaakt van een online, synchrone video-omgeving (Adobe Connect), aangevuld met een Wikiwijs arrangement.

Met het programma Bruggen Bouwen zetten Kennisnet en saMBO-ICT een belangrijke stap voor de duurzame inzet van i-coaches in het mbo. Om op die manier de toepassing van ict nog beter te laten aansluiten op de onderwijskundige doelen van de instellingen.

Interesse in deelname aan de Masterclass of de Peergang? Lees hier verder en meld je aan als belangstellende.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie