Presentaties IAA-dag (7 december 2018) beschikbaar

De afkorting IAA staat voor Identificatie Authenticatie en Autorisatie, onderwerpen waar veel mee aan de hand is. Zowel aan de formeel, wettelijke kant als aan de manier waarop we daar als instellingen mee omgaan.

Op 7 december jl. hebben SURF, saMBO-ICT en Kennisnet een goed bezochte dag georganiseerd rondom dit thema. Daarbij was er enerzijds aandacht voor bijvoorbeeld de Wet Digitale Overheid, pseudonimisering en federaties. Maar ook was er aandacht voor de realiteit van instellingen, in de vorm van implementaties en de ontwikkelingen rondom Red Spider.

Uitkomst van deze bijeenkomst was de wens om meer gezamenlijk op te trekken als sector en ondersteuningsorganisaties. De instellingen willen graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen en willen daar ook energie in steken. Afgesproken is dat de genoemde organisaties, waaronder ook Red Spider, om de tafel gaan om verdere stappen te ondernemen. In het voorjaar wordt er door saMBO-ICT een tweede bijeenkomst georganiseerd worden.

De slides kun je op surfdrive vinden als pdf-bestand.
(Een gecomprimeerde versie is onderaan als bijlage toegevoegd)
Reacties (0)
Geef een reactie