Lees nu de strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022

Strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022
Waarom een strategische agenda digitalisering mbo?
Het bestuursakkoord tussen OCW – MBO-Raad 2018-2022 heeft als titel: Trots, vertrouwen en lef. Het is daarmee uitdagend en vol ambitie. Maar ook laat het zien dat we als sector de kracht hebben om het waar te maken. Zonder digitalisering gaat dat niet. De technologische ontwikkelingen vragen om een nadere invulling van het bestuursakkoord, zowel op inhoud van het onderwijs, de inrichting van het onderwijs als op de digitalisering van het (een leven lang) leren zelf.

Het waarmaken van de ambities gaat niet vanzelf. Daar is, behalve wilskracht, ook deskundigheid voor nodig en op een aantal terreinen ook samenwerking tussen instellingen. Ook is een intensieve samenwerking met het beroepenveld en de regio belangrijk. Een gezamenlijke richting en afstemming is dan nodig. Dat geldt voor elke partij die zich op de een of andere manier bezighoudt met digitalisering in het mbo. Daarom is het een digitaliseringsagenda van de MBO Raad, saMBO-ICT, Kennisnet en SURF. Door een gezamenlijke aanpak, samen met de instellingen, kunnen we zorgen voor de realisatie van onze ambities.
De organisaties saMBO-ICT, Kennisnet en SURF zijn alle drie bezig met de ontwikkeling van een meerjarenplan. Met een gezamenlijke agenda krijgen die meerjarenplannen een duidelijke richting. Ze kunnen elkaar versterken en aanjagen en daarmee de beste garantie bieden dat de ambities ook waargemaakt kunnen worden. Door de agenda te koppelen aan het bestuursakkoord wordt de herkenbaarheid voor instellingen en beleidsmakers vergroot. Tenslotte is digitalisering een uitdaging, maar ook een kans om het onderwijs in het mbo nog beter te maken dan dat het al is.

Reacties (0)
Geef een reactie