Bericht van programma Start Schooljaar: Schooljaar 2019 – 2020 met ECK Standaard D&T en ECK iD

De evaluatie van de schoolstart is nog niet afgerond, of er moet al weer vooruit gekeken worden. Precies dit doet Programma Start Schooljaar 2019 op vrijdag 19 oktober a.s. met de ECK Gebruikersgroep. Wat ging er goed? Wat kan beter? En welke nieuwe ambities zijn haalbaar voor komend schooljaar? “Alle instellingen werken met de ECK standaard Distributie en Toegang en gá je komend jaar op de standaard, dan gebruik je ook gelijk het ECK iD”, stellen de sectorraden en private partijen in Edu-K.

Werk aan de winkel dus: zowel voor ECK-scholen als voor non ECK-scholen die de stap  naar standaardisering gaan maken. Wát je moet doen, hangt nauw samen met je systeemlandschap. Welk SIS, heb je? Welk systeem verstrekt de schoolidentiteit? Heb je dat in eigen beheer of niet? Welke privacy-vereisten moeten wanneer in orde zijn? Programma Start Schooljaar inventariseert de situatie per instelling graag zo compleet mogelijk, zodat ondersteuning op maat kan worden geleverd. Uiteraard in afstemming met de betreffende leveranciers, want Edu-K coördineert de gezamenlijke inspanning van publieke en private partijen.

Identity Provisioning

De komst van het ECK iD als unieke sleutel in de processen rond digitale leermiddelen is lang verwacht. Het legt een bestendig verband tussen gebruiker, licentie en gebruikshistorie, met – op termijn – steeds minder aanvullende persoonsgegevens. In het PO is afgelopen augustus het ECK iD geruisloos in gebruik genomen. In het MBO en in het VO gebeurt dit komend jaar. Het nieuwe iD komt vooralsnog naast bestaande identifiers te staan. De iDP moet hiertoe dus in staat zijn en er moeten afspraken komen over hoe het ECK iD te gebruiken in de gegevensuitwisseling tussen school en aanbieders van digitaal lesmateriaal.

Voorbereiden en testen

Het goede nieuws is dat de meeste leveranciers van SIS’en, ELO’s en lesmateriaal technisch al zijn voorbereid op verwerking (en opslag) van het ECK iD. Het streven is om vanaf januari ketentests te houden: komt het ECK iD van school naar aanbieders? En werken de bestel- en leverprocessen? In deze tests wil je ook de juiste werking van iDP’s op scholen meenemen. Scholen die zelf identity provisioning doen, bijvoorbeeld met ADFS, moeten hun iDP hier dus wel op voorbereiden. Op dit moment werkt ROC van Amsterdam als eerste aan een passende (voorbeeld) configuratie van ADFS als iDP. Het streven is deze kennis binnenkort te delen.

Edu-K  Programma Start Schooljaar
Harold Rimmelzwaan, ketenregisseur

n.b. Je kunt je nog aanmelden voor de bijeenkomst van de ECK gebruikersgroep op vrijdag 19 oktober a.s.. Je vindt het inschrijvingsformulier hier.

Reacties (0)
Geef een reactie