Servicedocument schoolkosten gepubliceerd.

OCW (inspectie), JOB mbo en de MBO Raad hebben overeenstemming bereikt over wat bij studenten in rekening mag worden gebracht en wat tot de basisuitrusting van de school c.q. het leerbedrijf behoort. Dit heeft geresulteerd in een 16 punten tellend servicedocument schoolkosten. Het servicedocument is wat de MBO Raad betreft een richtlijn voor het gesprek met studentenraden over leermiddelenbeleid en schoolkosten. In de bijlagen vindt u het servicedocument en het begeleidende schrijven van de minister. Naar aanleiding van het servicedocument kan (en zal) het juridisch kader onderwijsbenodigdheden worden bijgewerkt.

 

 

Reacties (0)
Geef een reactie