Handig: checklist schoolstart MBO met ECK beschikbaar

Een bericht van programma Start Schooljaar: “De voorbereiding van de schoolstart begint uiterlijk in maart bij het bepalen van de leermiddelenlijsten. Die leermiddelen moeten in september beschikbaar zijn voor de juiste studenten en docenten en werken. Ongeacht schoolfusies, veranderde iD’s, gewijzigde groepsindelingen, nieuwe systemen en ieders welverdiende vakantie… Met zoveel variabelen is het van groot belang, dat alle partijen een vergelijkbare planning doorlopen en goed weten wat hen te doen staat. De schoolstart mag een jaarlijks terugkerend spel zijn; van blinde routine is geen sprake. Hiervoor is het aantal wijzigingen bij instellingen én leveranciers gewoonweg te groot.

De verantwoordelijkheden voor instellingen staan omschreven in de Afspraken digitale leermiddelen MBO. Voor concrete to do’s voor instellingen biedt onderstaande checklist houvast. Alles wat er tussen maart en september gedaan, afgestemd en gecheckt moet zijn om digitale leermiddelen vanaf dag één goed te laten werken, is kort omschreven. De checklist is ook als afvink-lijst beschikbaar in Word. Deze kun je hier downloaden en naar eigen inzicht aanpassen. “

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie