Worldcafé Bruggen Bouwen #cviov in Leeuwarden

Deze sessie begon met een presentatie van Frans Schouwenburg van Kennisnet. Frans vertelde over de opzet en uitkomsten van het onderzoek. Zie daarvoor ook de slides van zijn presentatie die een prima samenvatting vormen.

Uit het onderzoek zijn zes succesfactoren naar voren gekomen. Een aantal daarvan verdient nog de nodige aandacht binnen organisaties:

  1. Inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen.
  2. Aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach.
  3. Transparantie over rollen en eigenaarschap is cruciaal.
  4. Geef i-coaches een structurele plaats in verbinding tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.
  5. Faciliteer i-coaches met genoeg tijd en middelen.
  6. Centrale kennisdeling en aanpak is van belang voor professionalisering en consequente inzet i-coaches.

Aan vijf goed gevulde tafels is in de daarop volgende drie rondes tafelgesprekken eerst gekeken welke van die succesfactoren bij de aanwezige instellingen op groen, oranje of rood staan. In de tweede ronde hebben de deelnemers besproken op welke wijze dat wat oranje en rood is, groen gemaakt kan worden. De laatste ronde is besteed aan het formuleren van tips die in het onderzoeksrapport dat binnenkort verschijnt zullen worden opgenomen. Aan het eind vond er een plenaire terugkoppeling plaats door de tafeldames en -heren.

Zie ook de blogpost die Wilfred Rubens schreef over het Worldcafé.

Informatie over het verloop van het project Bruggen Bouwen is te vinden op deze pagina.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie