BlockChain – De Student Centraal

Afgelopen week gaf Joël de Bruijn op uitnodiging van saMBO-ICT op de conferentie van het CvI in Leeuwarden maar liefst twee keer voor een meer dan overvolle zaal een presentatie over Blockchain – De Student Centraal.

De bezoekers werden niet teleurgesteld en kregen een helder, levendig en zeer toegankelijk verhaal voorgeschoteld, verpakt in “Jip en Janneke” taal. Hieronder een mooi verslag van Maaike Stam. Verder is het goed te weten dat er zeer binnenkort een publicatie verschijnt over Blockchain, geschreven door Joël de Bruijn en uitgebracht door saMBO-ICT.  De presentatie van Joël is hier te downloaden.

Joël is informatiemanager bij ROC Tilburg. Vanuit zijn functie heeft hij ook het fenomeen #blockchain onderzocht.

Hij hangt de presentatie op aan een aantal vragen:

1. Wat is waarde in onderwijs?
Waarde heeft te maken met onze doelen (missie/visie). Je legt hier zaken over vast: cijfers, leerprestaties, examens. Hoe waardevoller hoe formeler. (vastleggen) Hoe waardevoller, hoe hoger de reputatie. Plus uiterlijk vertoon: diploma’s worden op speciaal papier gedrukt, handtekeningen, stempels, waarmerk, huisstijl. Op het moment dat je een diploma digitaliseert, kun je die waarde niet zomaar meenemen.

2. Digitaliseren van Waarde
Als je waarde wilt digitaliseren, moeten er digitale waarmerken bij. Hiervoor wordt blockchain ingezet.

3. Waarom praat iedereen erover?
Het is een jonge technologie, het is een nieuwe oplossing, op zoek naar een probleem. Men verwacht dat het de oplossing voor alles is. Mensen houden ook van iets nieuws wat je wilt begrijpen, een HYPE. Gartner  plot Blockchain is net voorbij de grote belofte-hobbel. Er zijn al mensen die teleurgesteld zijn over wat het kan.

4. Wat is het nu?
Joël legt het uit met behulp van Annie M.G. Schmidt. Jip en Janneke taal…

We doen of :

  • Jip wil geld sturen aan Janneke, per post. Ze leven 1000 km uit elkaar.
  • Er zijn geen banken, wel postkantoren
  • Iedereen heeft een eigen postbus voor versturen en ontvangen
  • In een envelop doet Jip geld en een briefje
  • op de brief doet hij een stempel een een handtekening
  • Hij plakt er een postzegel op en het adres van Janneke
  • Je stopt de envelop in je eigen brievenbus
  • de postbode komt de envelop halen, en schrijft in een schriftje op welke datum hoeveel geld jip aan janneke heeft gegeven.
  • de postbode brengt het naar een postkantoor
  • alle andere postbodes moeten hetzelfde in hun schriftje schrijven

Bij de vertaling van dit voorbeeld duikt Joël in de wereld van encryptie, versleutelen en waarmerken van gegevens. In het onderwijs kunnen we de technologie bijvoorbeeld gebruiken voor digitaal gewaarmerkte diploma’s.

Joël schetst vervolgens zowel kansen als bedreigingen voor deze nieuwe technologie. Wat mij betreft zijn er drie bedreigingen belangrijk: het feit dat het berekenen van de waarmerken enorm veel energie kost. Daarnaast is het feit dat het transacties registreert (bijvoorbeeld je hebt je rijbewijs gehaald) maar deze transactie kan niet worden ingetrokken. Het intrekken van je rijbewijs zou een nieuwe transactie zijn. De eerste transactie blijft echter altijd bestaan; je hebt een rijbewijs gekregen. Je kunt dus bewijzen dat je je rijbewijs hebt gekregen. Je bewijst daarmee alleen niet, dat je het nog hebt! Als laatste gaat het over de privacy. Alles is openbaar, dat past niet altijd in de privacy wetgeving.

Er waren trouwens meer conferentiebloggers in de zaal. Ook Ger Roelen heeft verslag gedaan.

Reacties (0)
Geef een reactie