Vooraankondiging Gebruikersdag 27 november 2017

Datum: 27 november 2017
9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma
13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten
Locatie: Galvanistraat 13 te Ede

Op 27 november wordt er weer een gebruikersdag georganiseerd. Er wordt gewerkt aan een programma waarin verschillende onderwerpen centraal staan. Toegelicht wordt wat er voor het mbo in het Regeerakkoord staat en wat de MBO Raad daar van vindt. Ook wordt er door de MBO Raad een korte update gegeven over de punten: MBO Transparant, Informatie encyclopedie en de Planningstool. Daarnaast wordt DUO uitgenodigd om een presentatie over het onderwerp ‘Terugmelden Vooropleidingsgegevens’ te geven en saMBO-ICT geeft een presentatie over de ‘Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’. De agendapunten saMBO-ICT nieuws en Actualiteiten DUO komen ook langs.

’s Middags komen de gebruikersgroepen EduArte, Education online, Magister en PeopleSoft bij elkaar voor de meer pakketspecifieke zaken.

 

Reacties (0)
Geef een reactie