Marktconsultatie

Een aantal instellingen is zich aan het voorbereiden op een mogelijke aanbesteding. Daarnaast zijn instellingen zich nader aan het oriënteren op de (nabije) toekomst van SIS-systemen en de marktsituatie. Dat heeft geleid tot een marktconsultatie. Er is met verschillende partijen gesproken over een mogelijke invulling van de functionaliteit die een instelling wenst. Daarbij is gesproken met partijen die al bekend zijn met het mbo, maar ook met nieuwe aanbieders. De rapportage geeft een interessant beeld, zowel voor marktpartijen als voor onze mbo-instellingen.
Reacties (0)
Geef een reactie