Vooraankondiging Gebruikersdag 10 april 2017

Datum: 10 april 2017
9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma
13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten
Locatie: Galvanistraat 13 te Ede

Op 10 april is het tijd voor de tweede gebruikersdag van dit kalenderjaar. Er wordt weer gewerkt aan een programma met verschillende onderwerpen. DUO heeft niet alleen BRON vernieuwd, maar werkt ook aan een nieuw systeem voor Studiefinanciering. Dit is primair gericht op de student, maar raakt zeker ook de instellingen, daarom wordt er vanuit DUO een toelichting op gegeven. Vervolgens zal er vanuit saMBO-ICT een presentatie gegeven worden over het schonen van (kern)registratiesystemen. Na de pauze gaan we verder met het onderwerp Vroegtijdig aanmelden. Hierbij zal zowel aandacht zijn voor de wetgeving als voor de systemen, bijvoorbeeld de uitwisseling van de aanmeldstatus met het VO.U kunt zich alvast aanmelden.

’s Middags komen de gebruikersgroepen EduArte, education online, Magister en PeopleSoft bij elkaar voor de meer pakketspecifieke zaken.

Reacties (0)
Geef een reactie