Nieuwe versie iAgenda

Er is een nieuwe versie van de iAgenda beschikbaar. De iAgenda bevat onderwerpen die aan de orde zijn vanuit wetgeving of vanuit de sector mbo zelf. Bij elk van de thema’s is de verwachting dat dit effecten heeft voor de informatievoorziening of op de infrastructuur.

Met de iAgenda krijgen de sector, maar ook de individuele instellingen, inzicht in wat er op stapel staat. De iAgenda wordt opgesteld door de partijen die deelnemen aan het Ketenregieoverleg MBO. De iAgenda wordt geregeld aangepast, deze versie is van medio maart 2017.
De iAgenda is hier ook online te vinden.

Reacties (0)
Geef een reactie