Vooraankondiging Gebruikersdag 30 januari 2017

Datum: 30 januari 2017
9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma
13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten
Locatie: Galvanistraat 13 te Ede

Het ochtendprogramma voor 30 januari is bijna rond. Na de gebruikelijke updates vanuit saMBO-ICT en DUO volgen bijdragen over Keuzedelen en over BPV. Vanuit het Friesland College worden praktijkervaringen met het kiezen van keuzedelen gedeeld. De Regieorganisatie van OCW zal ons kort bijpraten over de eerste resultaten van de Monitor keuzedelen. Verder zal SBB de actuele stand van zaken met betrekking tot de nieuwe White Label koppeling presenteren. U kunt zich alvast aanmelden.

’s Middags komen de gebruikersgroepen EduArte, education online, Magister en PeopleSoft bij elkaar voor de meer pakketspecifieke zaken.

De gebruikersdag is alleen toegankelijk voor leden van saMBO-ICT en genodigden.

Reacties (0)
Geef een reactie