De opbrengsten van SION

Het onderwijs helpen bij het terugdringen van de administratieve lasten en het waarborgen van de doorlopende leerlijn van de leerling of student over de sectoren heen en het stroomlijnen van de digitale informatie die wordt doorgegeven tussen scholen onderling, tussen scholen en markt-partijen (zoals educatieve uitgevers) en tussen scholen en de overheid. Dat was het doel van het programma SION (Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs), een samenwerkingsverband van alle sectoren in het onderwijs.
Dat stroomlijnen gebeurde door het maken van afspraken, het opstellen van protocollen, het ontwerpen van technische standaarden en het ontwikkelen van voorzieningen. Dat is belangrijk, maar ook heel ongrijpbaar: het meeste werk van SION vond plaats onder de motorkap van het onderwijs en de ict. Maar nu dat werk eenmaal verricht is, ligt er een stevig fundament waarop verder kan worden gebouwd. Dan beginnen de gebruikers die aan het stuur zitten, de positieve gevolgen te merken. Ze zien bijvoorbeeld de administratieve lasten afnemen en kunnen de onderwijscarrière van  leerlingen en studenten beter volgen.

In het publieksverslag ‘De juiste informatie als fundament voor goed onderwijs: De opbrengsten van SION’ wordt een aantal concrete opbrengsten van SION gepresenteerd.

Reacties (0)
Geef een reactie