Eerste bijeenkomst leergang onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van leerlingen hangt hier in grote mate vanaf. Alle geledingen in het onderwijs hebben hier direct mee te maken. Voor hen is door saMBO-ICT de leergang onderwijslogistiek ontwikkeld.

Vrijdag 28 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats in vergadercentrum Domstad, een locatie van Hogeschool Utrecht. Een toepasselijke locatie voor deze leergang zoals bleek, want ook daar is het soms zoeken naar de juiste logistiek. Vanwege de enthousiaste opkomst voor de leergang, met een breed pluimage aan functies en een diversiteit van ROC’s, AOC’s en vakscholen, was de ruimte te klein. Gert Idema, de facilitator van de leergang onderwijslogistiek en expert op dit gebied, had deze omissie snel onder controle. Een exemplarisch voorbeeld van hoe wij binnen de onderwijsinstellingen elke dag zoeken naar hoe we onze leerlingen op de meest efficiënte wijze excellent kunnen ondersteunen op het snijvlak tussen bedrijfsvoering en onderwijs.

Op deze eerste dag stond het inzicht krijgen in- en grip krijgen op het onderwijslogistieke werkveld centraal. Een werkveld dat veel breder is dan plannen en roosteren. Hierbij was het onderwijslogistiek model zeer behulpzaam. Met behulp van de bijbehorende puzzel kregen de deelnemers meer gevoel bij de afhankelijkheden van de verschillende onderwijslogistieke componenten.

artikel2In het praktijkgedeelte van de leergang is gestart met het ombuigen van dit model naar een meer specifiek model voor het mbo. Een praktijkgedeelte waar het maken van een plan van aanpak voor een programma onderwijslogistiek centraal staat. Zo krijgen de deelnemers gereedschap in handen dat hen helpt bij de doorontwikkeling van onderwijslogistiek in de eigen onderwijsinstelling.

In de volgende bijeenkomsten komen onder andere Lean, verandermanagement en student analytics aan de orde. Zo wordt onderwijslogistiek vanuit verschillende kanten belicht, met als resultaat meer inzicht in- en grip op het complete onderwijslogistieke werkveld.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie