Nieuws vanuit MBOcloud, oktober 2016

Programma MBOcloud
Resultaat marktconsultatie
De marktconsultatie van deze zomer laat zien dat:

• Deelfuncties van MBOcloud zijn – en worden gebouwd door marktpartijen;
• Business modellen worden aangepast en nieuwe diensten worden aangeboden;
• Het leermiddelenproces beter wordt gefaciliteerd doordat er meer functionaliteit beschikbaar komt;
• De concurrentie op de markt voor onderwijsbenodigdheden is toegenomen. Er is bijvoorbeeld een nieuwe aanbieder van digitaal lesmateriaal.

Deze ontwikkelingen tonen aan dat de markt in beweging komt. De stuurgroep MBOcloud en het bestuur van saMBO-ICT denken dat verdere stimulering van de marktwerking en verbetering van het proces rond onderwijsbenodigdheden ook mogelijk is zonder een neutrale hub te bouwen. Een flink aantal ideeën hoe dit te doen is getoetst tijdens de afgelopen saMBO-ICT conferentie in Nijmegen.
‘Volksraadpleging’ middels een knikkerbaan prioriteerde de inzet op de volgende onderwerpen:

  1. Benchmark schoolkosten
  2. Toetsing/aanscherping juridisch kader onderwijsbenodigdheden
  3. Toegang en aanschaf digitaal materiaal verder vereenvoudigen
  4. Onderzoek leermiddelen (digitaal en folio) 2.0

Deze vier onderwerpen worden in overleg met SURF en Kennisnet ingevuld. In de komende maanden wordt onderzocht of- en hoe de overige ideeën worden opgepakt en uitgewerkt.

Daarnaast wordt binnenkort een Netwerk Schoolkosten opgericht met als doel de kennis er ervaring rond het terugdringen van schoolkosten te delen.

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift Joop van Schie  of Maaike Stam.
Reacties (0)
Geef een reactie