Vooraankondiging Gebruikersdag 3 oktober 2016

Datum: 3 oktober 2016
9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma
13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten
Locatie: Galvanistraat 13 te Ede

Tijdens de gebruikersdag op 3 oktober geeft het ID College een presentatie over hoe de instelling het hele intakeproces gedigitaliseerd heeft en welke vervolgstappen ze daarbij nog willen zetten. Daarnaast staat het programma in het teken van Doorontwikkelen BRON. Een algemene update wordt gegeven en de ketentest en veldtest worden besproken. Om te voorkomen dat er alleen maar informatie gezonden wordt vanuit het programma, wordt d.m.v. een korte enquête de ervaringen en vragen van de scholen geïnventariseerd. Op 3 oktober worden de resultaten van de enquête teruggekoppeld. ’s Middags komen de gebruikersgroepen EduArte, Magister, PeopleSoft en education online bij elkaar voor de meer pakketspecifieke zaken.

 

Reacties (0)
Geef een reactie